stin

Silnice II. a III. tříd v MSK (k 1. 1. 2020)

 

okres silnice  II.tříd

silnice III.tříd

celkem
II. a III. tříd
účelové
komunikace
Bruntál 277,990 km 411,648 km
689,638 km 5,513 km
Frýdek-Místek 116,299 km
318,717 km
435,016 km 10,089 km
Karviná 73,294 km
141,188 km
 214,482 km
-
Nový Jičín 106,843 km
412,441 km
 519,284 km 4,451 km
Opava 173,311 km
476,300 km
649,611 km
-
Ostrava - město 99,696 km 141,620 km
 241,316 km
-
Celkem 847,433 km
1901,914 km
2 749,347 km 20,053km
 
 
 
 
 
Hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.

Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

 


 

Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v 2016

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených v roce 2016 na silnicích II. třídy v km:

 

 Stav povrchu vozovek silnic II. třídy 2016   
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
 Bruntál 52,18 90,562 35,018 16,136 82 275,896
 Frýdek - Místek 26,317 49,586 18,208 3,722 15,081 112,914
 Karviná 4,914 45,03 15,517 6,08 4,681 76,222
 Nový Jičín 26,413 50,244 15,162 8,659 7,573 108,051
 Opava 38,285 36,865 45,415 23,739 26,962 171,266
 Ostrava-město 21,857 66,837 25,481 4,731 5,722 124,628
 Celkem 169,966 339,124 154,801 63,067 142,019 868,977

 

 

Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v 2017 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených v roce 2017 na silnicích III. třídy v km:

 

 Stav povrchu vozovek silnic III. třídy 2017   
 okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
 Bruntál 29,504 52,155 56,62 44,286 218,271 400,836
 Frýdek - Místek 58,315 130,343 49,93 30,391 45,053 314,032
 Karviná 24,403 58,779 41,396 10,617 8,809 144,004
 Nový Jičín 68,722 102,754 107.899 58,625 62,748 400,748
 Opava 46,464 124,344 101,725 65,626 126,435 464,594
 Ostrava-město 16,511 39,725 50,396 14,424 26,897 147,953
 Celkem 243,919 508,1 407,966 223,969 488,213 1872,167

 

 

 Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v 2016 – 2017

Celkové výsledky stavu povrchu vozovek měřených v letech 2016 - 2017 na silnicích II. a III. třídy v km:

 

 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy 2016-2017  
 okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
 Bruntál 81,684 142,717 91,638 60,422 300,271 676,732
 Frýdek - Místek 84,632 179,929 68,138 34,113 60,134 426,946
 Karviná 29,317 103,809 56,913 16,697 13,49 220,226
 Nový Jičín 95,135 152,998 123,061 67,284 70,321 508,799
 Opava 84,749 161,209 147,14 89,365 153,397 635,86
 Ostrava-město 38,368 106,562 75,877 19,155 32,619 272,581
 Celkem 413,885 847,224 562,767 287,036 630,232 2741,144