8.6.2021 Provedena demolice mostu,výkopy,základy spodní stavby vč.výztuže. Dále armatura a bednění opěr a křídel. V pátek 4.6.2021 proběhla betonáž opěr a křídel mostu.