4.6.2021 Termín realizace 1.6. – 30.6.2021)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončení celoplošného frézování povrchu vozovky
  • Zahájení hloubkových sanací podkladních vrstev vozovky v předem určených místech stavby
  • Přípravné práce pro zahájení opravy silničního odvodnění komunikace (uliční vpusti)
  • Přípravné práce pro zahájení opravy a zřizování silničních obrub společně s kamennou přídlažbou (jednořádek)
  • Oprava vodovodních uzávěrů a kanalizačních šachet (zajišťuje správce spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
  • Oprava kruhového objezdu – lepených obrub vč. vnitřních ploch (zajišťuje Úmob Stará Bělá)

 

Organizace dopravy:

Rekonstrukce komunikace probíhá za úplné uzavírky silničního provozu. Tranzitní doprava je vedena po předem schválené objízdné trase (I/58 ul. Plzeňská – I/11 ul. Rudná – III/4785 ul. Polanecká a II/478 ul. 1.května/Mitrovická. Příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Mitrovické je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy bude prováděna sanace vozovky v celé šíři komunikace. Znamená to tedy, že pokud se bude plánovaná sanace podloží vozovky provádět přímo v místech dotčených nemovitostí a jejich vjezdů, budou muset řidiči a samotní obyvatelé po dobu tohoto omezení využít příjezd a obsluhu, buď to ve směru od ul. Proskovická, nebo Junácká – Plzeňská (popřípadě místních komunikací), v závislosti na rozdělení samotných etap opravy komunikace. Při pokládce živičného povrchu komunikace, která bude probíhat taktéž za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev vozovky.