stin

25.9.2020 Provedeno krytí izolace,armatura římsy a pochůzí římsy.

24.9.2020 Byla odfrézována ložná a obrusná vrstva asfaltu, provádí se spojovací postřik a pokládka ložné vrstvy asfaltu.

23.9.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedena betonáž druhé poloviny okružní křižovatky ulic Těšínská / Petřvaldská
  • Provádění pokládky asfaltových vrstev vozovky v celém řešeném úseku stavby
  • Doplňování ornice v místě nově vybudovaných středových ostrůvcích

18.9.2020 Bylo provedeno: 

  • v úseku č. 1 byly provedeny sanace, recyklace, výškové úpravy vod. uzávěrů a vpustí
  • v úseku č. 3 byla položena vyrovnávka ACL a obrusná vrstva ACO

16.9.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce: 

  • Přípravné práce (armování) pro betonáž druhé poloviny okružní křižovatky ulic Těšínská / Petřvaldská

11.9.2020  Vyzděny čela TUBOSIDERU. Provedeny zásypy do úrovně horní hrany ocel.konstrukce.

10.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/44512 mezi obcemi Dolní Moravice a Nová Ves na Bruntálsku. Úsek 1 v intravilánu Dolní Moravice je dlouhý 909 m,  vede od km 0,000 po km 0,909 mezi křižovatkami se sil. II/445 a III/37020. Úsek 2 délky 435 m je v Nové Vsi pod rozhlednou ve staničení km 4,745 – 5,180.

10.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/45213 mezi obcemi Křišťanovice a Rejchartice na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 2543 m a je situován mezi křižovatkami se silnicemi III/45217 a I/46.

2.9.2020 Silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku až k hranici s Olomouckým krajem dostala nový kabát. V letošním roce byla opravena poslední etapa této silnice v délce 1,66 km s návazností na úseky, které byly opraveny v letech 2017 a 2018.