stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

21.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/46214 v úseku od křižovatky se silnicí III/4629 po konec obce Jančí, která je součástí městyse Březová.

18.9.2020 V pondělí 21.9.2020 bude zahájena realizace stavby „Přestavba křižovatky silnic III/4692 a III/46615 Ostrava - Krásné Pole“. Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní, spolu s výstavbou souvisejících úseků chodníků a autobusové zastávky podél sil. III. třídy.

15.9.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4749 v Karviné – Dolech v úseku od křižovatky se silnicí I/59 po 100 m za železničním přejezdem z důvodu Opravy důlní škody.

15.9.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky silnice II/476 v katastru obce Dolní Líštná na Třinecku bude v období od 16.9. – 10.10.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna úseku km 4,175 – 4,950 v délce cca 800m.

14.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/4429 v Klokočově u Vítkova na Opavsku v úseku km 3,603 – 7,023 sil. staničení, tj. od křižovatky se silnicí III/44210 po křižovatku se silnicí II/442, v celkové délce 3,420 km.

14.9.2020 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě a modernizaci silnice III/45811 v Burkvízi na Krnovsku v úseku km 0,000 – 2,565, tj. v celkové délce 2,565 km.