MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

(k datu 1. 1. 2019)

 

okres  mosty II. třídy mosty III. třídy mosty celkem
ks m ks m ks m
Bruntál 115 977,79 152 1207,72 267 2185,51
Frýdek Místek 80 1421,09 202 2886,72 282 4307,81
Karviná 33 570,41 52 946 85 1516,41
Nový Jičín 57 843,05 141 1702,83 198 2545,88
Opava 50 725,62 95 1123,8 145 1849,42
Ostrava 92 5673,82 67 3064,97 159 8738,79
Kraj celkem 427 10211,78 709 10932,04 1136 21143,82

 

 

 

Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK


 

Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový  stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

 
Stupnice hodnocení: 

1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav

 

 

 

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2020


 

Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1137 mostů.
    
  Stav mostů    
  Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
  1 2 3 4 5 6 7 Celkem Známka
1.1.2019 219 181 189 316 167 63 1 1136 3,20
1.1.2020 208 199 202 297 174 57 0 1137 3,18
   
Popis:
1 - bezvadný stav 
2 - velmi dobrý stav 
3 - dobrý stav 
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav 
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav