4.6.2021 Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • provedení ochrany izolace mostu z litého asfaltu
  • izolační nátěry rubu op. zdi
  • drenáž pro odvodnění rubu op. zdi včetně zásypů
  • osazení kotev římsy na mostě a op. zdi
  • montáž bednění, osazení výztuže římsy na mostě a op. zdi

 

Následující práce:

  • betonáž římsy na mostě a opěrné zdi
  • provedení žebra z drenážního polymerbetonu
  • pokládka živičných vrstev-levá strana
  • montáž bednění, osazení výztuže a betonáž říms propustku
  • zpevnění dna příkopu betonovými žlabovkami