inmotion discount
stin

28.8.2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. prostřednictvím tohoto projektu v roce 2017 rozšířila vozový park o 2 referentská vozidla s pohonem na CNG, a to v souladu se současnými trendy reflektujícími ekologický provoz vozového parku a s přihlédnutím ke snaze snižovat emise vozidel v oblasti silně zasažené produkcí prachových částic ostravské průmyslové aglomerace.

V letošním roce bylo na tento projekt navázáno a bylo pořízeno referentské vozidlo na moderní hybridní pohon, tedy kombinace úsporného benzínového motoru a elektromotoru bez nutnosti dobíjení baterií. V současné době běží poslední fáze administrace projektu. Zakoupená vozidla jsou využívána ke služebním jízdám v rámci správní činnosti zaměstnanců Správy silnic MSK zejména na území statutárního města Ostravy a okresu Ostrava. V dalším průběhu používání vozidel budou vozidla využívána také na pracovní cesty v rámci celého Moravskoslezského kraje. Kromě přínosu v oblasti ekologie lze předpokládat i provozní úsporu nákladů. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. bude pořizovat další vozidla s alternativním pohonem i v dalších letech.