inmotion discount
stin

 28.8.2019 Práce na opravě povrchu silnic II/443 (ul. Generála Svobody) v délce 187 m a III/4405 (ul. Berounská) v délce 297 m v průtahu města Budišov nad Budišovkou byly dokončeny.

V rámci opravy povrchu obou silnic bylo provedeno odstranění asfaltového souvrství, lokální vysprávky, pokládka podkladní a obrusné asfaltové vrstvy, výšková úprava stávajících napojení, uličních vpustí, poklopů kanalizačních šachet a zemních armatur inženýrských sítí, úprava a obnova odvodnění povrchových vod, zřízení krajnice, obnova vodorovného dopravního značení.

Stavba byla financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Silnice II/443

 

Silnice III/4405