8.6.2021 

  • Jsou provedeny podkladní betony na OP1 a OP2
  • Mikropiloty na OP2 jsou taktéž provedeny
  • Mikropiloty na OP1 se dokončují
  • V tomto  a následujícím týdnu proběhne dokončení záporového pažení, dále pak armování, bednění a betonáž obou opěr
  • Dále proběhne vyměření dočasných podpor nosné konstrukce.
  • Práce jsou v prodlení cca 3-4 týdny z důvodu značných komplikací při provádění protlaku pro kabelovody CETINu + provedení následného doplňkového geologického průzkumu a z toho vyplývající změny založení mostu (nová RDS). V souběhu se pracuje na ZBV.