2.6.2021 Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • montáž výztuže a bednění včetně betonáže dříků - 2.DC mostu
  • betonáž základu pod zatrubnění u SO Převedení vody  - 6.a 5. DC včetně pokládky trub DN 1000
  • výkopy pro zatrubnění DN 1000 v rozsahu 4.DC
  • pokládka dlažby koryta pod mostem v 2.DC
  • přeložka vodovodu V1 u 7.DC

 Následující práce:

  •  vázání výztuže a montáž skruže NK (příčle) v 2.DC
  • betonáž základu a pokládka zatrubnění DN 1000 v rámci 4.DC
  • izolační nátěry, zásypy mostu, včetně pokládky drenáže v rámci 2.DC