17.5.2021 V období od června do září letošního roku proběhne oprava povrchu ulice Dělnická v Havířově. Oprava silnice III/4746 (vlastníka MSK) je koordinována s opravou silnice I/11 (ve správě ŘSD) ulice Hlavní. Oprava zahrnuje rovněž opravu odvodnění, autobusových zálivů a obnovu vodorovného dopravního značení. Vzhledem k tomu, že tato stavba výrazně zkomplikuje dopravu ve městě Havířov, žádáme řidiče o trpělivost, shovívavost a zvýšenou opatrnost.

Úsek délky 800m začíná od silnice I/11 u OD Elán kolem nemocnice po okružní křižovatku s ulicemi Karvinská a Moskevská.

V současné době probíhá koordinace harmonogramu a nutných uzavírek. O konkrétních termínech jednotlivých etap uzavírek Vás budeme nadále aktuálně informovat.

FOTO