3.7.2018 Dnešním dnem byly frézováním vozovky zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/01149 u Jablunkova, a to z Bukovce na státní hranici s Polskem. Jedná se o úsek komunikace v délce 2 600 m ve staničení  5,150 -7,750 km.

26.6.2018 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4701 ul. Václavovická v příměstské části města Šenov z důvodu souvislé opravy povrchu silnice v termínu od 1.7. do 31.8.2018. Jedná se o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/478 (ul. Šenovská) a koncem města Šenov/začátkem obce Václavovice (u křižovatky s ul. Hraniční) v celkové délce cca 1,7 km.

25.6.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4583 z Čakové do Krasova na Bruntálsku. Jedná se o úsek v km 4,575 – 7,687 v délce 3112 m, který navazuje na opravu I. etapy provedenou v loňském roce.

18.6.2018 V termínu od 18.6. do 18.9.2018 bude probíhat souvislá oprava silnice III/48415 v úseku od km 3,3 v obci Krásná do km 5,9 (místní název Barnoška). Délka opravovaného úseku je 2600m.

12.6.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/47210 z Orlové do Havířova. Jedná se o úsek čtyřpruhové komunikace v délce 1 917 m, a to ve staničení  2,152 – 4,069 km

8.6.2018 Téměř 105 milionů korun ze svého rozpočtu, 215 milionů od státu a 941 milionů korun z evropských fondů dá letos Moravskoslezský kraj na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Stavební ruch na cestách bude proto až do konce října mimořádný. Vyžádá si uzavírky a mnohá dopravní omezení. Silnice je ale nutné opravit, technický stav třetiny z nich je velmi špatný.