inmotion discount
stin

19.11.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4721 ulice Čs. Armády v Ostravě-Michálkovicích, v úseku mezi křižovatkou s ul. Fišerova po okružní křižovatku s ul. Rychvaldská.

19.11.2018 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 04815-1 přes potok Grasmanka na ulici Křenová v obci Loučka u Nového Jičína.

9.11.2018 Rozhovor s technicko-provozním náměstkem Ing. Milanem Novákem v pořadu Studio 6 České televize o připravenosti Správy silnic Moravskoslezkého kraje na následující zimní sezonu.

>> reportáž České televize  <<

8.11.2018 Most o délce přemostění 33,00 m o třech mostních polích byl dle dochované dokumentace postaven v r. 1964. Předmětem opravy mostu bylo odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci. 

7.11.2018 Po dlouhé uzavírce byla zprůjezdněna silnice III/0468 mezi obcemi Velké Hoštice a Chlebičov na Opavsku v úseku od křižovatky se silnicí I/56 po konec obce Chlebičov v délce 2,640 km.