24.11.2017 Dne 23.11. 2017 se konal na krajském úřadu Výbor pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde byla mimo jiné projednávána připravenost Správy silnic Moravskoslezského kraje na nadcházející zimní období. V rámci projednávání byla členům výboru poskytnuta prezentace se základními daty k zimní údržbě silnic II. a III. tříd v kraji v tomto zimním období, doplněná charakteristickými obrazy ze zdejší zimní údržby silnic v uplynulých zimách.

Prezentace k nahlednutí.

8.11.2017   Omezení provozu pro stavební práce ve středu obce Horní Suchá, v místě křížení silnic č. II/474 a II/475 (zastávky U Dvora a Na Císařství), kde nově vznikají dvě okružní křižovatky, bude již brzy minulostí.

2.11.2017   Správa silnic Moravskoslezského kraje má k výkonu zimní údržby, zahájené dne 1.11.2017, na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji připravenou potřebnou techniku, tj. mj. 114 sypačů vybavených pluhy, 17 sněhových fréz, 38 nakladačů.

 16.10.2017  (Středisko Frýdek-Místek) V srpnu 2017  jsme prováděli komplexní opravu nátrže vozovky u mostu 021 na silnici II/648 v obci Třanovice.

16.10.2017  Středisko Karviná provádí (v průběhu celého roku 2017) mimo jiné také opravy tzv. malých důlních škod. Jedná se o opravy, které jsou prováděny vlastními zaměstnanci, výše zmíněného střediska, na krajské silniční síti v poddolovaných oblastech.

13.10.2017  Momentálně je k dnešnímu datu z 39 akcí, které byly naplánovány na tento rok, zrealizováno celkem 29 akcí a 10 akcí je v realizaci, přičemž na plánované akce bylo uvolněno (ze zdrojů MSK a SFDI-Státního fondu dopravní infrastruktury) celkem přibližně 254 miliónů Kč.