9.6.2017 Předpoklad zahájení stavby, která má rozpočet 6,5 milionu korun z krajských peněz, je 12. června. Práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu.

16.3. 2017  Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje zanesené v Bílé knize 2017 dnes schválili krajští zastupitelé. Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti.