24.10.2018 V letošním roce se na nás opět obrátil KÚ MSK a předsedkyně Potravinové banky v Ostravě z. s. s žádostí o spolupráci při zajištění krajské potravinové sbírky pro potřebné. Zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se do této sbírky zapojují již od roku 2011 a v posledních 6 letech se sbírky účastní i naše organizace.

Potravinová sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr potravin od dárců, které jsou pak předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi žijící v azylových domech, osoby bez domova, osaměle žijící senioři aj.). Získané potraviny pak zaměstnanci Potravinové banky prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a další) přerozdělují potřebným cílovým skupinám.

V letošním ročníku se zapojily všechny střediska a ředitelství SSMSK. Povedlo se nashromáždit cca 100 kg trvanlivých potravin a dne 23.10.2019 bylo toto předáno Krajskému úřadu v Ostravě.