11.10.2019 Aktuální práce:

- provedené  sanace dle PD, provedeno zhutnění štěrkodrti, ověřování únosnosti statickou zkouškou

- do příštího KD bude provedena oprava plošných deformací na pravé straně do hl. 200 mm – 4 lokální sanace v celkové výměře cca 70 m2 -  v km 1,1 až 1,4

- a bude provedena  pokládka dvojřádku ze žulových kostek

- současně se provádějí práce pro město Vrbno, proveden odkop pro pokládku žulových obrubníků, pokládka obrubníku.

Práce se provádějí dle odsouhlaseného harmonogramu.

- Pokládka živičných vrstev se předpokládá od 21. 10. (postupně ACP, ACL pokládka samotné ACO modif. s nanosiliky se předpokládá ke  konci 43. týdne od cca čtvrtka 24.10, 25.10.,26.10). Samotná pokládka bude ještě upřesněna i dle klimatických podmínek a odsouhlasena na příštím kontrolním dnu 16.10.

Práce na tomto úseku se provádějí na konci částečnou uzávěru (na semafory) a úplnou uzávěru k centru, kde objízdná trasa je vyznačena po místních komunikacích. Omezena tranzitní doprava pro nákladní dopravu, objízdná trasa po II/445 Vrbno Heřmanovice, II/453 Heřmanovice – Albrechtice, I/57 Albrechtice - Krnov, I/45 Krnov - Bruntál, II/450 Bruntál - Staré Město, II/452 Bruntál- Vrbno