4.10.2019 Stavba okružní křižovatky sil II/486 a MK v centru Krmelína se chýlí ke svému závěru. Po strastiplném začátku, kdy se museli stavbaři potýkat s vybudováním centrální kanalizace a s napojením nalezených různých vývodů a zaústění nesčetných odvodnění se stavba dokončuje pokládkou zámkové dlažby na chodnících a na dopravních ostrůvcích a provádí se dokončovací práce. Stavba již plní svoji funkci a je uvedena do provozu.