inmotion discount
stin

18.10.2019 V rámci uvedené stavby byla realizována rekonstrukce silnice III/01129 ul. Pekařské v Opavě km cca 0,239 – 0,459 silničního staničení od křižovatky s ul. Mlčochova po napojení na současně budovanou stavbu Severního obchvatu Opavy - východní část v celkové délce 220 m (SO 10).

17.10.2019 Ukončená investiční stavba: „Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou“.

11.10.2019 Aktuální práce:

- provedené  sanace dle PD, provedeno zhutnění štěrkodrti, ověřování únosnosti statickou zkouškou

- do příštího KD bude provedena oprava plošných deformací na pravé straně do hl. 200 mm – 4 lokální sanace v celkové výměře cca 70 m2 -  v km 1,1 až 1,4

4.10.2019 Stavba okružní křižovatky sil II/486 a MK v centru Krmelína se chýlí ke svému závěru. Po strastiplném začátku, kdy se museli stavbaři potýkat s vybudováním centrální kanalizace a s napojením nalezených různých vývodů a zaústění nesčetných odvodnění se stavba dokončuje pokládkou zámkové dlažby na chodnících a na dopravních ostrůvcích a provádí se dokončovací práce. Stavba již plní svoji funkci a je uvedena do provozu.

3.10.2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. prostřednictvím tohoto projektu rozšířila vozový park o referentské vozidlo a to v souladu se současnými trendy reflektujícími ekologický provoz vozového parku a s přihlédnutím ke snaze snižovat emise vozidel.

26.9.2019 Provedené práce:

  • Byla položena podkladní a ložná vrstva asfaltu.
  • Probíhá pokládka zámkové dlažby v chodnících a na dopravních ostrůvcích.

17.59 2019 Provoz na II/475 bude puštěn od 6:00 hodin v sobotu 21. 9. 2019. Stavebník je OKD a.s.