stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

15.9.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4749 v Karviné – Dolech v úseku od křižovatky se silnicí I/59 po 100 m za železničním přejezdem z důvodu Opravy důlní škody.

15.9.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky silnice II/476 v katastru obce Dolní Líštná na Třinecku bude v období od 16.9. – 10.10.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna úseku km 4,175 – 4,950 v délce cca 800m.

14.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/4429 v Klokočově u Vítkova na Opavsku v úseku km 3,603 – 7,023 sil. staničení, tj. od křižovatky se silnicí III/44210 po křižovatku se silnicí II/442, v celkové délce 3,420 km.

14.9.2020 Dnešním dnem byly zahájeny práce na opravě a modernizaci silnice III/45811 v Burkvízi na Krnovsku v úseku km 0,000 – 2,565, tj. v celkové délce 2,565 km.

2.9.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Přípravné práce (armování, bednění) pro postupnou betonáž jednotlivých autobusových zálivů
  • Provedena betonáž první poloviny okružní křižovatky ulic Těšínská / Petřvaldská

1.9.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4749 v km 8,6 ve Stonavě (ul. Stonavská) z důvodu realizace stavby „Oprava DS – sklonových poměrů silnice III/4749“.

 Termín uzavírky: 7.9. – 13.9.2020