stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

22.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/474 ul. Těrlická v úseku od křižovatky se silnicí č. III/4743 ul. Padlých hrdinů (včetně) po křižovatku s místní komunikací ul. Průjezdní v Horní Suché v termínu od 26. 9. 2016 do 31. 10. 2016 z důvodu opravy povrchu vozovky. Průjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému (IZS) a autobusům bude umožněn.

22.9.2016 Upozorňujeme na částečné omezení silničního provozu na silnici č. III/4749 v Albrechticích v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Rakovecká směr Stonava v délce cca 600m z důvodu opravy povrchu vozovky v termínu od 26. 9. 2016 do 6. 10. 2016. Řidičům děkujeme za trpělivost.

19.9.2016 Upozorňujeme na částečné omezení silničního provozu na silnici III/4681 v katastrálním území Tyra, obec Třinec v úseku od mateřské školky Čtyřlístek až k autobusové zastávce „Tyra, pila“, včetně točny autobusů v termínu od 19. 9. 2016 do 15. 11. 2016.

19.9.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci III/4732 Sedliště – Bruzovice z důvodu opravy povrchu. V termínu od 19. 9. 2016 do 23. 9. 2016 bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Od 24. 9. 2016 do 9. 10. 2016 z důvodu recyklace musí být komunikace zcela uzavřena a následně od 10. 10. 2016 do 16. 10. 2016 bude možné projíždět stavbou v jednom jízdním pruhu. Stavební dokončovací práce skončí 25. 10. 2016.

15.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzávěru silnice III/4529 v Suché Rudné v termínu od 13. 9. 2016 do 2. 10. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace. Uzavřený úsek v délce 1 125m začíná v křižovatce se silnicí III/4526 a končí jejím slepým koncem. Průjezd vozidlům dopravní obsluhy je povolen.

15.9.2016 /aktualizováno 3.10.2016/ Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnic II/477 Vratimov – průtah obcí v termínu od 19. 9. 2016 do 2. 11. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace. Od 1. 10. 2016, 7:30h do 6. 10. 2016, 19:00h bude v daném úseku úplná uzávěra.