stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

17.5.2019 Aktuálně prováděné práce na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, ul. Orlovská“.

17.5.2019 Ukončení výstavby nové trasy silnice II/478 (prodl. ul. Mostní I. etapa), je plánováno k 30.6.2019.

17.5.2019 přehled prací a organizace dopravy v následujícím období společně s fotografiemi mapující aktuální stav výstavby.

8.4.2019 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/4648 v prostoru vjezdu do kamenolomu v Bohučovicích na Opavsku. Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice v úseku délky cca 188 m.

8.4.2019 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/01129 - ulice Pekařské v Opavě z důvodu rekonstrukce silnice, která bude realizována ve 2 etapách:

1.2.2019 Od 01.02.2019 00:00 do 31.01.2020 23:59 z důvodu velmi špatného stavebně technického stavu mostní konstrukce nadjezdu nad tratí na silnici III/4688 u Letního koupaliště v Karviné bylo nutné omezit dočasně průjezd vozidel nad 9 tun.