stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

Za plné dopravní uzávěry začnou od 2. 5.  2017 na silnici II/370 v úseku Rýmařov-Velká Štáhle v okrese Bruntál konkrétně mezi obcemi Jamartice - Velká Štáhle stavební práce zahrnující demolici stávajícího propustku z 60. let a stavbu nového mostu přes Krkavčí potok. Proběhne také rekonstrukce silnice v novém šířkovém uspořádání včetně podkladních a asfaltových vrstev vozovky v délce 260 metrů. Dopravní uzávěra bude platit  do 30. 9. 2017.

Termín úplné uzávěry byl posunut na 2. 5. kvůli špatným klimatickým podmínkám. z důvodu realizace stavby „Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle, km  31,900 – 35,025, 6. etapa – most ev. č. 370-022. Objízdná trasa pro osobní, nákladní i veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po silnici III/37020 a I/11 dále kolem hřbitova do obce Jamartice a bude vyznačena dopravními značkami. 

 

Od 18. dubna do 16. června proběhne souvislá oprava povrchu silnice III/4635 v délce 3 252 metrů, v úseku od křižovatky se silnicí III/4631 ve Skřipově po konec místní části obce Hrabství. Souvislá oprava vozovky silnice III/4635 bude probíhat za omezeného provozu, a to částečnou uzávěrou v termínu od 18. 4. do 3. 5. 2017 a od 9. 5. do 26. 5. 2017.

Úplná uzávěra je naplánována na dvě části: od 29. 4. do 1. 5. a pak od 6. 5. do 8. 5. 2017, kdy proběhne realizace lokálních vysprávek a vyrovnávek, respektive pokládka obrusné vrstvy komunikace.  

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry bude vedena po silnicích III/4631 a II/443 ve Skřipově (směr Bílovec) do obce Stará Ves, zde odbočením vlevo po silnici III/4637 přes obec Slatina (směr Výškovice). Před obcí Výškovice odbočením vlevo na silnici III/4635 zpět do místní části Hrabství. Objížďka bude stejná i v opačném směru. Délka uzavřeného úseku je 3,2 km. Délka objížďky činí 14,8 km.

Za plné dopravní uzávěry proběhnou od 18. 4. 2017 na silnici II/370 v úseku Rýmařov-Velká Štáhle v okrese Bruntál stavební práce zahrnující demolici stávajícího propustku a stavbu nového mostu přes Krkavčí potok. Proběhne také rekonstrukce silnice v novém šířkovém uspořádání včetně podkladních a asfaltových vrstev vozovky v délce 260 metrů. Dopravní uzávěra bude platit od 18. 4. do 30. 9. 2017.

Objízdná trasa pro osobní, nákladní i veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po silnici III/37020 a I/11 dále kolem hřbitova do obce Jamartice a bude vyznačena dopravními značkami.

 

 

Rekonstrukce mostu ev. č. 46428-2 přes železniční trať za obcí Nová Horka na silnici III/46428  a rekonstrukce mostu ev. č. 46432-4 přes trať za obcí Sedlnice na silnici  III/46432 bude probíhat ve dvou etapách:

1. etapa stavby od 18. 4. 2017 do 19. 6. 2017 zahrnuje:
• úplnou uzávěrou silnice III/46432 v km 4,974 – na mostě ev. č. 46432-4
• částečnou uzávěru silnice III/46428 v km 0,521 – na mostě ev. č. 46428-2, provoz bude řízen světelnou signalizací
• objízdnou trasu po silnicích III/46429, III/46428 a II/464 obousměrně

2. etapa stavby od  20. 6. 2017 do 10. 7. 2017 zahrnuje:
• úplnou uzávěrou silnice III/46428 v km 0,521 – na mostě ev. č. 46428-2
• plný provoz na silnici III/46432 v km 4,974 – na mostě ev. č. 46432-4
• objízdnou trasu po silnicích III/46429, III/46428 a II/464 obousměrně

Úplná výluka na trati bude platit od 24. 4. 2017 (7:00) do 28. 5. 2017 (17:00)
Provoz nezávislé trakce /elektrovlak na letiště / od 29. 5. 2017 do 18. 6. 2017
Informace budou v předstihu vyvěšeny v nádražních halách a bude vyhlašována drážním rozhlasem na jednotlivých nádražích. Náhradní doprava za výluky bude zajištěna autobusy.

 

6. 4. 2017 Most ev. č. 4824-1 na silnici III/4824  přes řeku Lubinu v místní části Lubina v Kopřivnici čeká generální oprava. Z technického hlediska je jeho stav nevyhovující, postaven byl v roce 1928. Rekonstrukce mostního objektu bude probíhat při plné dopravní uzávěře od 9. května do 6. srpna. Po celou dobu stavby bude most průchozí jen pro pěší. Autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina - požární zbrojnice, dále pak Kopřivnice, Lubina – točna, Příbor, Hájov – ČSSS budou zrušeny. Veškerá autobusová doprava bude končit a začínat v zastávce Kopřivnice kulturní dům, Lubina u hřiště (zdroj ARRIVA MORAVA, která smluvně zajišťuje autobusovou dopravu).

 

Most přes řeku Lubinu byl postaven v roce 1928.

 

 

Most ev.č. 48411- 5 v Paskově je úplně uzavřen

4. 4. 2017 Začala rekonstrukce mostu v Paskově, během níž bude původní most zcela odstraněn.  Kromě výstavby nového mostu bude upraven přilehlý terén a napojeno odvodnění komunikace. Pro realizaci opravy je nutné úplné uzavření komunikace  III/48411.

Objízdné trasy -  IZS, BUS a dopravní obsluha
Trasa vede po místní komunikaci Místecká přes obec Paskov.

Objízdná trasa - ostatní doprava od Frýdku-Místku
Ve Sviadnově na okružní křižovatce je vedena na dálnici D56 na EXIT 49 a dále k EXITU 44. Jedná se o příjezd do Paskova.

Objízdná trasa - ostatní doprava od Ostravy
Na křižovatce Místecká x Kirilova je vedena pro směr Sviadnov, Žabeň na dálnici D56 na EXIT 44 a dále vede objízdná trasa k EXITU 49, kde se přijíždí k okružní křižovatce ve Sviadnově.

 

 Most na silnici III/48411 projde demolicí.

  

 Na místě vyroste nový most, upraven bude také přilehlý terén.