stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

13.3. 2017 Rekonstrukce silnice II/ 475 v Horní Suché ovlivní plynulost provozu. Od 20. 3. až do 15. 6. 2017 platí pro veškerou dopravu v průtahu Havířov - Horní Suchá  - směr Stonava výrazné omezení. Od 19. 3. bude zahájena instalace dopravního značení, aby od rána 20. 3. 2017 byl provoz již jen v jedné polovině šíře původní vozovky a průjezd bude řízen na semafory. Zvýšená opatrnost je po celou dobu stavby nezbytná, stejně jako sledování změn v dopravním značení, protože zde budou probíhat průběžně změny v organizaci dopravy z důvodu realizace dvou navazujících staveb IROP, a to až do 15. 12. 2017. Rekonstrukce silnice č. II/475 má za cíl zesílit stávající konstrukční vrstvy, tak aby silnice snesla systematický nárůst dopravní zátěže.

30.9.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4787 na ulici Výškovická v Ostravě z důvodu opravy povrchu. Stavební práce budou od pondělí 3. 10. 2016 prováděny v úseku vymezeném křižovatkou ulic Výškovická x Plzeňská u místní komunikace ul. Ruská až po křižovatku ulic Výškovická x U Studia vč. rampy k místní komunikaci ul. U Hrůbků a to v celkové délce cca 1,223 km a jsou rozděleny do etap s předpokládaným ukončením 1. 12. 2016.

29.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/4627 v Tošovicích z důvodu opravy povrchu komunikace. Stavební práce jsou rozděleny do etap, kdy termín první uzavírky je od 3. 10. 2016 do 14. 10. 2016 v úseku Odry - Tošovice, druhá etapa opravy bude probíhat taktéž za úplné uzávěry od 14. 10. 2016 do 29. 10. 2016 v úseku Tošovice - Jerlochovice.

27.9.2016 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/46620 ul. Martinovská v Ostravě z důvodu opravy povrchu komunikace v termínu od 29. 9. 2016 do 2. 12. 2016. Snahou zhotovitele však bude urychlit stavební práce a ukončit stavbu dříve. Ta bude prováděna v úseku vymezeném křižovatkou s místní komunikací ul. U Dílen až po křižovatku se silnicí II/469 ulice 17. listopadu, a to v celkové délce cca 2,340 km.

26.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzávěru silničního provozu na komunikaci III/46212 v Novém Vrbně v termínu od 27. 9. 2016 do 4. 11. 2016 z důvodu opravy povrchu komunikace v délce 1 586m mezi křižovatkou se sil. III/46211 v Novém Vrbně po křižovatku se sil. III/4623 (směr Kaménka).

22.9.2016 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/474 ul. Těrlická v úseku od křižovatky se silnicí č. III/4743 ul. Padlých hrdinů (včetně) po křižovatku s místní komunikací ul. Průjezdní v Horní Suché v termínu od 26. 9. 2016 do 31. 10. 2016 z důvodu opravy povrchu vozovky. Průjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému (IZS) a autobusům bude umožněn.