stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

9. 8. 2017 Řidiče čeká (v příštích dnech) uzavírka a nařízení objížďky silnice Plzeňská, dne 12. 8. 2017 od 5.00 hod. do 22.00 hod. jízdní pás od Ferony ke křižovatce Vodárna, dne 13. 8. 17 od 5.00 hod. do 22.00 hod. jízdní pás od křižovatky Vodárna k Feroně, přičemž náhradní termín je (v souvislosti s touto akcí) určen na dny 26. 8. 2017 a 27. 8. 2017.

Uzavírky od 26. 6. od 6.00 hodin do 31. 8. 2017 do 19.00 hodin zahrnují částečné omezení silničního provozu na pozemní komunikaci ul. U Mlýnky parc. č. 708/57, od křižovatky s ul. Karvinská po křižovatku s ul. Chotěbuzská, dále pak částečnou a úplnou uzavírku silničního provozu na pozemní komunikaci ul. Chotěbuzská parc.č. 783/1, v úseku od křižovatky s ul. U Mlýnky po parkoviště za kontrolní halou Celní správy, vše k.ú. Zpupná Lhota.

Dopravní omezení jsou rozdělena na několik etap:

1. etapa 26. 6.2017 - 24. 7.2017 – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
2. etapa 25. 7.2017 - 21. 8. 2017 – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
3. etapa 22. 8. 2017 7:00 h. - 25. 8. 2017 do 19:00 h. – úplná uzavírka
4. etapa 28. 8. 2017 6:00 h. - 28.08.2017 19:00 h. – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
5. etapa 29. 8. 2017 - 31. 8. 2017 – uzavřen jeden jízdní pruh

Provoz veřejné linkové autobusové dopravy bude v době omezení veden vždy zprůjezdněným pruhem. Obě zastávky "Chotěbuz, Zpupná Lhota, u Mlýnky" na ul. U Mlýnky budou po dobu trvání' uzavírky autobusových zálivů přeneseny o zhruba 100 m dál ve směru od ul. Karvinská.

21. 6. 2017 Až do 29. 7. bude probíhat souvislá oprava povrchu silnice II/443 v úseku délky 1 978 m, od křižovatky se silnicí II/442 u Svatoňovic po zhruba 800 m před křižovatkou se silnicí III/44327 ve Starých Těchanovicích.

Souvislá oprava vozovky silnice II/443 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 26. 6. – 27. 6. 2017 – frézování a příprava podkladu pro pokládku
                                                                                                    vyrovnávací a obrusné vrstvy
                                      v termínu   1. 7. – 14. 7. 2017 – dokončovací práce-krajnice, sjezdy, atd. 
b) úplnou uzávěrou: v termínu 28. 6. – 30. 6. 2017 – pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden vpravo po sil. II/442 k obci Čermná, odbočením vlevo na sil. III/4426 do obce Nové Těchanovice, zde odbočením vlevo po sil. III/4621 ke křiž. se sil. II/443, dále vlevo po sil. II/443 do Starých Těchanovic a zde odbočením vlevo na opravovaný úsek sil. II/443. Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí  2,8 km. Délka objížďky činí přibližně 9 km.

21. 6. 2017 Aktuální omezení:

D56 mezi km 50.7 a 49.8 ve směru Ostrava
V souvislosti prací na údržbě mostu nad dálnicí - zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka dálnice D56 za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 4845-1  v rámci stavby "Silnice III/4845 - Rekonstrukce mostu ev.č. 4845 - 1 přes silnici D56 před obcí Staříč". V km 50,73 - 50,19 je uzavřen levý jízdní pruh a od km 50,19 - 49,78 je uzavřen levý a pravý jízdní pruh. Provoz je veden zpevněnou krajnicí (omezení vydalo Ministerstvo dopravy ČR). 

19.6. 2017 Až do konce července probíhá souvislá oprava povrchu silnice III/46016 v úseku délky 3 471 metrů, od křižovatky se silnicí III/46022 v obci Mladecko po křižovatku se silnicí III/4609 v obci Hlavnice.
Souvislá oprava vozovky silnice III/46016 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 19. 6. – 9. 7. 2017 a 17. 7. – 20. 7. 2017
b) úplnou uzávěrou: v termínu 10. 7. – 16. 7. 2017

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden z Mladecka po sil. III/46022 do obce Jakartovice, zde odbočením vpravo po II/460 (směr V. Heraltice) po křiž. se sil. III/4609 (směr Hlavnice) do obce Hlavnice a zde odbočením vpravo zpět na sil. III/46016.
Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí 3,5 km. Délka objížďky je přibližně 6 km.

15.6. 2017 V rámci II. etapy zahájili silničáři stavební práce na opravě komunikace třetí třídy č. 4591 na trase Krnov – Býkov. Úplná uzávěra platí až do 2. 7. Od pondělka 3. 7. do 26. 7. bude opravovaný úsek uzavřen částečně. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění opravy. 

Objížďka: obousměrně po silnici   II/459, III/4593,  Krnov –Láryšov -Býkov
Délka uzavírky:  1,670 km
Délka objížďky: 4,3 km
Po dobu úplné uzavírky bude autobusová zastávka Býkov, rozcestí přemístěna na MK parc. č. 1280/6obce Býkov. Linka č. 850811 Krnov-Horní Benešov veřejné linkové osobní dopravy bude vedena objížďkou se závlekem na dočasně zřízenou zastávku. Linka č. 850817 Krnov-Úvalno Lichnov, Dubnice použije v době úplné uzavírky přemístěné zastávky.