stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

20.6.2019 V souvislosti s realizací opravy živičného povrchu komunikace v rámci stavební akce „Silnice II/478–Prodloužená ul. Mostní“ upozorňujeme na dopravní omezení úplnou uzavírkou silnice II/478 v úseku ul. Mostní mezi okružní křižovatkou ulic Paskovská a Mostní a křižovatkou ulic Frýdecká a Mostní.

3.6.2019 V souvislosti s realizací stavební akce „Silnice III/4787, Ostrava ulice Výškovická, Mosty 4787-3 a 4787-4“, dojde k dlouhodobé úplné uzavírce silnice č. III/4787 (ul. Výškovická) z důvodu výstavby nového mostu.

Termín uzavírky: 04.06.2019 - 30.06.2020

31.5.2019 Upozorňujeme na uzavírku silnic č. II/486 a III/4841, která je z důvodu realizace stavby „Okružní křižovatka na sil. II/486 a III/4841 v obci Krmelín“.

31.5.2019 V souvislosti s realizací stavební akce Vybudování okružní křižovatky na sil. II/647 (ul. Čs. armády), sil. III/4654 (ul. Lidická), místní komunikace (ul. Lidická) ve městě Klimkovice bude dopravní omezení úplnou uzavírkou na dotčených komunikacích.

31.5.2019 V souvislosti s realizací stavební akce „Silnice III/4787, Ostrava ulice Výškovická, Mosty 4787-3 a 4787-4“, dojde úplné uzavírce silnice č. I/11, ul. Rudná.

Důvodem je demolice mostního objektu č. 4787-3.

17.5.2019 Aktuálně prováděných prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“.