stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

21. 6. 2017 Až do 29. 7. bude probíhat souvislá oprava povrchu silnice II/443 v úseku délky 1 978 m, od křižovatky se silnicí II/442 u Svatoňovic po zhruba 800 m před křižovatkou se silnicí III/44327 ve Starých Těchanovicích.

Souvislá oprava vozovky silnice II/443 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 26. 6. – 27. 6. 2017 – frézování a příprava podkladu pro pokládku
                                                                                                    vyrovnávací a obrusné vrstvy
                                      v termínu   1. 7. – 14. 7. 2017 – dokončovací práce-krajnice, sjezdy, atd. 
b) úplnou uzávěrou: v termínu 28. 6. – 30. 6. 2017 – pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy vozovky

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden vpravo po sil. II/442 k obci Čermná, odbočením vlevo na sil. III/4426 do obce Nové Těchanovice, zde odbočením vlevo po sil. III/4621 ke křiž. se sil. II/443, dále vlevo po sil. II/443 do Starých Těchanovic a zde odbočením vlevo na opravovaný úsek sil. II/443. Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí  2,8 km. Délka objížďky činí přibližně 9 km.

21. 6. 2017 Aktuální omezení:

D56 mezi km 50.7 a 49.8 ve směru Ostrava
V souvislosti prací na údržbě mostu nad dálnicí - zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka dálnice D56 za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 4845-1  v rámci stavby "Silnice III/4845 - Rekonstrukce mostu ev.č. 4845 - 1 přes silnici D56 před obcí Staříč". V km 50,73 - 50,19 je uzavřen levý jízdní pruh a od km 50,19 - 49,78 je uzavřen levý a pravý jízdní pruh. Provoz je veden zpevněnou krajnicí (omezení vydalo Ministerstvo dopravy ČR). 

19.6. 2017 Až do konce července probíhá souvislá oprava povrchu silnice III/46016 v úseku délky 3 471 metrů, od křižovatky se silnicí III/46022 v obci Mladecko po křižovatku se silnicí III/4609 v obci Hlavnice.
Souvislá oprava vozovky silnice III/46016 bude probíhat za omezeného provozu, a to:
a) částečnou uzávěrou: v termínu 19. 6. – 9. 7. 2017 a 17. 7. – 20. 7. 2017
b) úplnou uzávěrou: v termínu 10. 7. – 16. 7. 2017

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden z Mladecka po sil. III/46022 do obce Jakartovice, zde odbočením vpravo po II/460 (směr V. Heraltice) po křiž. se sil. III/4609 (směr Hlavnice) do obce Hlavnice a zde odbočením vpravo zpět na sil. III/46016.
Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí 3,5 km. Délka objížďky je přibližně 6 km.

15.6. 2017 V rámci II. etapy zahájili silničáři stavební práce na opravě komunikace třetí třídy č. 4591 na trase Krnov – Býkov. Úplná uzávěra platí až do 2. 7. Od pondělka 3. 7. do 26. 7. bude opravovaný úsek uzavřen částečně. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění opravy. 

Objížďka: obousměrně po silnici   II/459, III/4593,  Krnov –Láryšov -Býkov
Délka uzavírky:  1,670 km
Délka objížďky: 4,3 km
Po dobu úplné uzavírky bude autobusová zastávka Býkov, rozcestí přemístěna na MK parc. č. 1280/6obce Býkov. Linka č. 850811 Krnov-Horní Benešov veřejné linkové osobní dopravy bude vedena objížďkou se závlekem na dočasně zřízenou zastávku. Linka č. 850817 Krnov-Úvalno Lichnov, Dubnice použije v době úplné uzavírky přemístěné zastávky.

13. 6. 2017 V těchto dnech začala souvislá oprava povrchu silnice III/4697 v úseku délky 2, 823 km, od začátku obce Markvartovice po křižovatku se silnicí III/4696. Stavební ruch bude probíhat za částečného i úplného omezení dopravního provozu, termín ukončení stavby je stanoven na 10. srpna.

 

 

 

1. 6. 2017 Přípravné práce na opravě 1,3 km dlouhého úseku silnice třetí třídy 4753 v obci Marklovice začaly. Hotovo by mělo být do konce července. Stavbu budou provázet dvě krátkodobé dvoudenní úplné uzavírky. Předpokládaný harmonogram počítá od 19. 6. do 24. 6. s frézováním živičných vrstev v celé délce i ploše bez omezení provozu na komunikaci. Dokončující práce jako například úprava krajnic, vyčištění kanalizačních vpustí a umístění vodorovného dopravního značení budou probíhat za provozu.

Poprvé uzavřou silničáři na dva dny od 4. do 5. 7. provoz silnice III/4753 od křižovatky se silnicí II/475 až k místní komunikaci, kde se nachází podjezd pod železniční tratí. Objízdná trasa povede po II/ 475, dále po souběžné místní komunikaci nad kolejemi a pak po III/4689. Během této doby občané bydlící v uzavřeném úseku přeparkují svá vozidla mimo tento úsek.

Další úplná uzavírka provozu silnice III/4753 od křižovatky se silnicí III/4689 po MK podjezd pod železniční tratí bude platit od 6. 7. do 7. 6. Občané bydlící v uzavřeném úseku budou parkovat jinde. Objízdná trasa povede po silnici III/4753, II/475, místní komunikaci nad kolejemi a III/4689.