stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

17.7.2019 V pondělí 22.7.2019 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice II/474 mezi Hnojníkem a Třanovicemi na Frýdecko-Místecku, tj. ve staničení km 15,689 – 18,735, celková délka opravovaného úseku je 3046 m. Povrch vozovky silnice vykazuje výrazné poruchy.

12.7.2019 Aktuálně prováděné práce:

  • Provedená pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky v úseku mezi ul. Kubínová-Betonářská (pravý jízdní pruh ve směru na Ostravu)

12.7.2019 Aktuálně prováděné práce:

  • Provedená výšková úprava silničních obrub a spárování přídlažby v úseku MK ul. Třebovická – křiž. s ul. 17.listopadu (levý jízdní pruh)
  • Provedená recyklace podkladní vrstvy vozovky levého jízdního pruhu ve směru na Opavu

12.7.2019 V pondělí 15.7.2019 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnic II. a III. třídy v průtahu města Budišov nad Budišovkou.

12.7.2019 V souvislosti s realizací stavebních prací na akci ,,Rekonstrukce propustku ev.č.463-016 P, km 4,087 za obcí Skřipov“ dojde k omezení obecného užívání silnice II/463 v úseku Skřipov – Stará Ves na Opavsku:

27.6.2019 V souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce propustku na silnici III/4692 v obci Horní Lhota, km 8,793“ upozorňujeme na dopravní omezení úplnou a částečnou uzavírkou silnice III/4692 v Horní Lhotě, část obce Zálučí, okr. Ostrava-město.