stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

Úplná uzávěra mostu ev. č. 4848-16 v Kozlovicích (středisko Frýdek-Místek) z důvodu rekonstrukce bude probíhat od 2. 8. 2013 do 17. 8. 2013. Objízdná trasa je vedena přes Hukvaldy –Mniší -Tichou.