stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

13.5.2014 Začátkem tohoto týdne bylo předáno staveniště a zahájeny stavební práce na "Rekonstrukci mostu ev. č. 01125-1, Nové Sedlice" s předpokládanými náklady ve výši 2,9 mil. Kč bez DPH. V souvislosti se stavebními pracemi, které budou probíhat do konce září letošního roku, došlo k uzavření silnice III/01125 na období od 12. 5. - 7. 7. 2014. Pěší a cyklisté mohou využít provizorní lávku, umístěnou vedle rekonstruovaného mostu. 

9.5.2014 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/46846 ul. Drátovenská v katastrálním území Pudlov na Karvinsku v souvislosti s její rekonstrukcí. Silnice bude uzavřena od 12. 5. 2014 8:00 hod. do 30. 5. 2014.

7.5.2014 Upozorňujeme na úplnou  uzavírku silnice II/463 před obcí Stará Ves na Novojičínsku, z důvodu rekonstrukce propustku. Úsek v délce 30 m je pro vozidla uzavřen od 5. 5. 2014 do 4. 8. 2014.

6.5.2014 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/450 v úseku Karlova Studánka – Vidly v délce 50 m z důvodu realizace stavby „Silnice II/450 – rekonstrukce mostu ev. č. 450-008 přes náhon za obcí Karlova Studánka“. Komunikace je neprůjezdná od 30. 4. 2014 do 18. 7. 2014.

28.4.2014 Upozorňujeme na částečnou uzavírku silnice III/4848 Místek – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm v obci Kozlovice na Frýdeckomístecku.

23.4.2014 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/48310 v úseku od křižovatky se silnicí II/483 v Kunčicích p. O. (penzion Huťařství) po křižovatku se silnicí III/4848 v obci Tichá v km 0,000-4,477 z důvodu rekonstrukce a modernizace silnice III/48310  v úseku Kunčice pod Ondřejníkem – Tichá v délce 4,477 km. Komunikace je uzavřena, mimo linkový autobus a dopravní obsluhu, od 22. 4. 2014 do 5. 7. 2014.