stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

30. 7. 2013 Důvodem úplné uzavírky silnice II/483 v katastrálním území Mořkov, v místní části Nové Domky je „Odstranění stavby zrušeného železničního přejezdu v km 3,004 bývalé železniční regionální dráhy Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží“. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 1. 8. 2013 (čtvrtek) od 8:00 hod. do 31. 8. 2013 (sobota) 18:00 hod.

19.7.2013  Důvodem úplné uzavírky silnice III/4862 v obci Kozlovice, místní části Měrkovice je oprava vozovky frézováním a pokládka nové živičné vrstvy. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 19. 7. 2013 (pátek) od 7:00 hod. do 22. 7. 2013 19:00 hod. (pondělí).

28.6.2013 Důvodem uzavírky silnice III/4804 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v úseku od křižovatky se silnicí III/4787 po křižovatku se silnicí III/4806 v místní části Košatka nad Odrou je rekonstrukce mostu přes místní potok za obcí Stará Ves nad Ondřejnicí. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 29. 6. 8:00 hod. do 6. 8. 2013 18:00 hod. Poté od 6. 8. 18:00 hod do 4.9.2013 20:00 hod. bude umožněn částečný provoz s možností průjezdu autobusů, vozidel IZS a dopravní obsluhy do hmotnosti 12 t.

15.5.2013 Částečná uzávěra silnice II/441- most ev. č. 441-012 přes místní potok v km cca 29,280-29,320 v Loučkách nad Odrou (středisko Nový Jičín) bude probíhat od 20. 5. 2013 do 18.9. 2013 z důvodu rekonstrukce. Částečná uzavírka bude označena přenosným dopravním značením na začátku a konci uzavřeného úseku a doplněna orientační tabulí.
Úplná uzávěra mostu ev. č. 4848-16 v Kozlovicích (středisko Frýdek-Místek) z důvodu rekonstrukce bude probíhat od 2. 8. 2013 do 17. 8. 2013. Objízdná trasa je vedena přes Hukvaldy –Mniší -Tichou.