stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

11.4.2014 Upozorňujeme řidiče na úplnou uzávěrku silnice III/4665 ul. Hájová v úseku od konce zástavby obce Mokré Lazce po křižovatku se silnicí I/11 z důvodu realizace mimoúrovňového křížení  silnice I/11 – Mokré Lazce – hranice okresů Opava – Ostrava.

29.10.2013 Ve čtvrtek 31. 10. 2013 proběhne cvičení složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje (IZS MSK). Z tohoto důvodu upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek (silnice R 48) a vedení objízdné trasy po silnici č. II/486 v Rychalticích a po silnici č. II/648 (komunikace podél R 48). Ve zmíněném úseku bude umístěno 31. 10. 2013 od 6:00 hod do 13:00 hod přechodné dopravní značení.
14.10.2013 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/47214 v Karviné-Dolech v souvislosti s realizací akce „Úprava pozemků včetně Karvinského potoka v prostoru Špluchova II. část, MGZS – Kolejové napojení Doubravských nádrží, část II – Kolej k odvalu Jan Karel“, v rámci které dojde ke zřízení nového úrovňového křížení silnice III/47214 s vlečkou a to od 14. 10. 2013 do 11. 11. 2013.

10.10.2013 Z důvodu souvislé opravy silnice III/0451 v Moravskoslezském Kočově na Bruntálsku, v délce přibližně jednoho kilometru, bude probíhat ve dnech od 11.10. 2013 do 20. 10. 2013 částečná uzavírka. Provoz na silnici bude řízen světelnou signalizací.
Děkujeme všem účastníkům silničního provozu za trpělivost.
3.10.2013 Důvodem úplné uzavírky silnice č. III/46611 v katastrálním území obce Ludgeřovice před hranicí křižovatky se sil. I/56 je výstavba splaškové kanalizace II. etapa. Úplná uzávěra bude probíhat ve dnech od 2. 10. 2013 do 15. 10. 2013.

27.8.2013 Občanské sdružení Prosport pořádá ve dnech 31. srpna 2013 a 1. září 2013 na Těrlickém okruhu sportovní akci nazvanou "Havířovský Zlatý kahanec". Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka silnic č. I/11, II/474 a III/4742 na území obce Těrlicko a statutárního města Havířov. Objízdné trasy budou vyznačeny.
Aktuální dopravní informace naleznete na webových stránkách http://www.dopravniinfo.cz