stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

30.4.2020 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s dokončením II. etapy „Opravy povrchu silnice II/451“ v úseku na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem. Jedná se o úsek v délce 700 m ve staničení km 8,207 – 9,020, tj. navazuje na předchozí etapu opravy z loňského roku až ke kruhovému objezdu.

23.4.2020 V úterý 28.4.2020 v čase od 10.00 – 15.00 hod. proběhne krátkodobé omezení silničního provozu na ul. Mariánskohorská v Ostravě-Přívoze, a to v jízdním pruhu ve směru na Porubu (úsek křiž. ul. Cihelní – MÚK I/56 Místecká). Omezení bude z důvodu provádění výškové úpravy poklopů kanalizačních šachet.

11.3.2020 Vzhledem ke stáří mostu, postaveného v roce 1928, a především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu nosné i spodní konstrukce bude v letošním roce provedena celková demolice stávajícího ocelového příhradového mostu, který je umístěn na ulici Počáteční ve Slezské Ostravě nad vodním tokem Lučina.

6.3.2020 Upozorňujeme na uzavírku silnic č. III/37010 (ul. Zámecká) a III/37019 (ul. Rýmařovská) v Rýmařově-Janovicích z důvodu realizace stavby „Silnice III/37019 Rekonstrukce propustku Rýmařov-Janovice km 2,450“.

2.3.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku krajské silnice č. III/48416 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jedná se o úsek nad silnicí č. I/56 a železniční tratí Frýdek – Místek-Frýdlant n. O. pro realizaci stavby „Silnice III/48416 rekonstrukce mostu 48416-3 a Silnice III/48416 rekonstrukce mostu 48416-2“ (nadjezd do Frýdlantu n. O.)

10.10.2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. upozorňuje řidiče na uzávěru silnice II/479 (ul. 28. října) z důvodu opravy havárie dešťové kanalizace.

Místo uzavírky: za křižovatkou ulic 28. října x Plzeňská x Mariánskohorská ve směru po ul. 28. října na Mariánské Hory