stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

31.10.2018 Upozorňujeme řidiče na plánovanou uzavírku silnice III/4721 ul. Čs. Armády (v úseku mezi ulicemi Fišerova – Rychvaldská).  V termínu od 5 – 9.11.2018 bude probíhat pokládka asf. vrstev v celém úseku stavby a to za úplné uzavírky silničního provozu. Veškerá doprava bude proto vedená po předem  schválené objízdné trase ulic Čs. Armády – Petřvaldská – Pikartská – Radvanická – Rychvaldská.

24.10.2018 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/475 v místě železničního přejezdu ev.č. 475-010 (P8290) v Karviné, v městské části Louky nad Olší pro veškerý provoz. Důvodem uzavírky je provádění strojního podbití kolejí na železniční trati a pokládka asfaltových vrstev na silnici.

12.10.2018 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/451 mezi obcemi Široká Niva a Karlovice na Bruntálsku pro veškerý provoz, mimo vozidel Lesů ČR, pravidelných autobusových linek a IZS. Jedná se o úsek délky 1 km (staničení km 16,000 – 17,000) v katastru obce Široká Niva, část obce Pocheň.

09.10.2018 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/4581 v obci Dlouhá Stráň na Bruntálsku, která je nutná z důvodu realizace opravy živičného povrchu. Jedná se o úsek procházející intravilánem obce o délce 1200 m.

Uzavírka je pro veškerý provoz, mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy.

21.9.2018 Tento víkend ve dnech 22.9 – 23.9.2018 bude z důvodu pokládky živičného povrchu vozovky úplně uzavřena silnice II/468 v Českém Těšíně - ulice Karvinská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Viaduktová a ulicí Komorní.

Řidičům děkujeme za trpělivost.

31.8.2018 Dnešním dnem od 15:00 hodin bude po opravě znovu průjezdná silnice II/468 v Českém Těšíně v ulici Viaduktová a tím zprůjezdněn uzel, který tvoří křižovatka ulic Karvinské, Viaduktové, Ostravské, Frýdecké a Jablunkovské.

Tento víkend ve dnech 1.9 – 2.9.2018 bude z důvodu pokládky živičného povrchu vozovky úplně uzavřena silnice II/468 v Českém Těšíně v ulici Jablunkovské, a to v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod Zvonek a křižovatkou s ulicí Slovenská, včetně obou těchto křižovatek.