stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

24.6.2020 V termínu od 1.7.2020 6.00 hodin do 31.8.2020 18.00 hodin bude úplně uzavřena silnice č. III/4749 v obci Stonava z důvodu rekonstrukce mostního objektu ev.č. 4749-4 přes místní potok ve Stonavě. Objízdná trasa je vedena po silnicích II/475, II/474 a III/4748.

1.6.2020 Byly zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, Frýdek-Místek“. Místem stavby je silnice II/477 z Frýdku od křižovatky u Kauflandu do Lískovce po křižovatku s ulicí K Sedlištím včetně.

1.6.2020 Od 8. června do srpna letošního roku proběhne rekonstrukce okružní křižovatky silnice II/474 (ul. Masarykova, ul. 17. listopadu, ul. Na Olmovci) v Orlové u nemocnice. Tato stavební akce zahrnuje rovněž rekonstrukci dvou autobusových zálivů a obnovu povrchu světelně řízené křižovatky s ul. Okružní.

1.6.2020 V termínu od 2.6.2020 v čase 7.00 hod. do 4.6.2020 18.00 hod. proběhne krátkodobé omezení silničního provozu na ul. 28.října poblíž křižovatky s ul. Plzeňská x Mariánskohorská, a to v pravém jízdním pruhu ve směru do centra Ostravy. Omezení dopravy bude z důvodu provádění výškové úpravy poklopů kanalizačních šachet a vyspravení upadlého povrchu za betonovou plochou v křižovatce.

30.4.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • Osazení zábradlí u silničního mostu přes trať ČD
  • Provedení konstrukčních vrstev tramvajové spodku v úseku mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD vč. osazení kolejnic pevné jízdní dráhy na mostních objektech i mimo ně

30.4.2020 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s dokončením II. etapy „Opravy povrchu silnice II/451“ v úseku na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem. Jedná se o úsek v délce 700 m ve staničení km 8,207 – 9,020, tj. navazuje na předchozí etapu opravy z loňského roku až ke kruhovému objezdu.