stin

31.7.2019 V souvislosti se stavbou „Úprava nivelety silnice II/475 v km 12,35 – 12,90 v k. ú. Louky nad Olší“ , která je nutná z důvodu odstraňování důlních vlivů, je do 19.9.2019 na této části silnice II/475 úplná uzavírka pro veškerý provoz. Délka uzavřeného úseku je cca 600 m. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd pouze pro vozidla stavby.

Investorem stavby je OKD, a.s.

Objízdná trasa je vedena po silnicích III/4749, I/59, I/67 a II/475 až k místu uzavírky v obou směrech. Uzavírka si rovněž vyžádá změny ve veřejné linkové dopravě:

Spoje linky 871737 Český Těšín – Chotěbuz – Stonava, dopravce ČSAD Havířov a. s. budou vedeny odklonem po silnici III/4687, před zastávkou Stonava, Pindur odbočí na účelovou komunikaci k dolu ČSM-Sever a následně na zastávku Stonava, Důl ČSM-Jih.

 

 

Místo uzavírky