inmotion discount
stin

23.8.2019 V rámci uvedené stavby probíhá rekonstrukce silnice III/4405 v Městě Budišov nad Budišovkou v km cca 10,291

  • 10,674, v úseku délky cca 383 m v prostoru od křižovatky s MK Hřbitovní po křižovatku se silnicí II/443.

 

 

Od 15.8.2019 provedeno v rámci rekonstrukce silnice:

  • pokládka silničních betonových obrubníků oboustranně v km 0,000 – 0,060 prac. staničení
  • provedena konstrukční vrstva ŠDa 0/63 v tl. 200 mm v km 0,000 – 0,180 prac. staničení, vč. zhutnění
  • provedena konstrukční vrstva MZK v tl. 150 mm v km 0,000 – 0,180 prac. staničení, vč. zhutnění
  • pokládka asfaltové ložní vrstvy ACP 16 + v tl. 80 mm v části komunikace v km 0,000 – 0,180 prac. staničení na aplikovaný spojovací postřik
  • pokládka asfaltové obrusné vrstvy ACO 11 + v tl. 40 mm v části komunikace v km 0,220 – 0,383 prac. staničení na aplikovaný spojovací postřik