inmotion discount
stin

5.8.2019 Byla dokončena vyrovnávací vrstva a provádí se pokládka obrusné vrstvy. Současně probíhají i práce na propustcích – sanace čel, odkopy pro zhotovení odláždění příkopů u propustků.