inmotion discount
stin

1.8.2019 Aktuálně prováděné práce:

  • Dokončení obnovy VDZ a SDZ na již hotových úsecích stavby
  • Příprava na pokládku asf. vrstev vozovky v místě křižovatky ulic Betonářská x Orlovská, která je prováděna v koordinaci se stavbou „Kanalizace Hrušov – osady“ (investor SMO) v termínu od 3.-4.8.2019 (sobota –   neděle). Provoz bude veden kyvadlově pomocí SSZ. Ze směru od ul. Bohumínská nebude umožněno pravé odbočení na ul. Betonářskou
  • Po provedení pokládky asf. vrstev v místě této křižovatky, bude celá stavba v termínu od 5.8.2019 (pondělí) již plně průjezdná bez jakéhokoliv dopravního omezení.