28.4.2014 Předáním staveniště byla zahájena, dlouho očekávaná, souvislá oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov v km 0,000 – 3,500, která je v havarijním stavu a musela být koncem roku 2013 zcela uzavřena. Stavba s předpokládanými náklady ve výši cca 16,6 mil. Kč bez DPH by měla být hotova v červenci letošního roku.
 
 
K náhlé a totální devastaci konstrukce vozovky došlo, neboť tato komunikace byla součástí objízdné trasy pro vozidla do 7,5 t v souvislosti se stavbou zařazenou do regionálního operačního programu - ROP „Silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov, II. stavba“, která je pro veškerý provoz v úseku Ondřejov u Rýmařova – hranice Olomouckého kraje zcela uzavřena.
 
Strnsk-Jikov186
 
Původně projekt rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov-Ondřejov předpokládal usměrněný provoz bez úplné uzávěry po polovinách vozovky, avšak z důvodu výstavby četných opěrných zdí v členitém terénu bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto realizovat stavbu za úplné uzávěry. Objízdná trasa byla vedena právě po silnici III/4456 Stránské – Jiříkov. Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu musel být zmíněný úsek v havarijním stavu pro veškerou dopravu uzavřen a doprava byla směrována na objízdnou trasu, která je vedena po silnici I/46 a I/45 ze Šternberku do Valšova a následně po silnici II/370 směrem na Břidličnou (pro osobní vozidla) a pro nákladní auta do Bruntálu  a potom po I/11 na Rýmařov.