22.4.2014 V těchto dnech byla zahájena rekonstrukce silnice II/457 v úseku Petrovice ve Slezsku -  hr. Olomouckého kraje (km 51,928 – km 55,880) v celkové délce 3 952 m s předpokládanými náklady cca 30 mil. Kč, která je financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s předpokládaným ukončením koncem července letošního roku.
 
 Petrovice
 
Jedná se o silniční tah podél hranice území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, který má nezastupitelný význam pro dopravní obsluhu okolního území. Podél komunikace nejsou v zastavěném území vybudovány chodníky a po komunikaci jsou vedeny linky regionální autobusové dopravy.
 
 Petrovice1
 
Rekonstrukce komunikace v řešeném úseku bude prováděna, tak aby byl zachován průjezd po komunikaci, a řidiče na probíhající výstavbu upozorní svislé dopravní značení. Po dobu stavby bude zachován přístup ke stávajícím objektům i provoz veřejné osobní dopravy. Součástí rozsáhlé rekonstrukce je také úprava sjezdů a výstavba opěrných zdí i propustků, jež budou probíhat po částech a částečně tak omezí provoz po komunikaci.  
 
PetroviceveSlezsku
 
ROPlogo