V úterý 15. dubna 2014 proběhlo výjezdní zasedání výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a investiční komise rady kraje, které se uskutečnilo na Rýmařovsku. Členové výboru i komise byli tak přímo v terénu seznámeni s aktuálním stavem krajských komunikací a dalším průběhem oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy na Rýmařovsku.
 
Jednou z prezentovaných akcí, právě probíhajících staveb, byla rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov II. stavba. Zde v současnosti probíhá rekonstrukce silnice s předpokládanými náklady na ve výši necelých 115 mil. Kč vč. DPH. Rozsáhlá rekonstrukce komunikace, která probíhá za úplné uzávěry, byla zahájena na jaře roku 2013 a dokončena by měla být v polovině roku 2014. V rámci této složité stavby bude realizováno celkem 22 stavebních objektů: 2 objekty silniční; 6 objektů pilotových stěn; 3 objekty gabionových zdi; 4 zrekonstruované mostní objekty; 7 nových nebo případně rekonstruovaných propustků. Nový úsek výše zmíněné stavby navazuje na rekonstrukci silnice, která byla realizována v letech 2005-2006.
 
silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/ Ostrava
 VD610
 
Poté se členové výboru pro dopravu seznámili s havarijním stavem silnice III/4456 Stránské-Jiříkov, která byla součástí objízdné trasy výše zmíněné rekonstrukce silnice II/449 a v závěru roku 2013 se, v důsledku dopravního přetížení, rozpadla. V současné době je již oprava této komunikace v přípravě a je předpoklad, že stavba bude zahájena v 5-6/2014 s termínem dokončení v srpnu 2014.
 
  silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava
VD807
 
„Rekonstrukce a opravy silnic na Rýmařovsku a Bruntálsku jsou pro rozvoj tohoto, nezaměstnaností postiženého regionu, velmi důležité. Potřebujeme zde využít turistický potenciál celé oblasti a k tomu je nutná dobrá dostupnost a komfort nejen pro potencionální návštěvníky, ale také pro provozovatele služeb. Postupnými kroky se nám daří silnice opravovat, a i když v současnosti uzavírky některých silnic trápí naše občany, věřím, že v budoucnu ocení zvýšení pohodlí jízdy po nově rekonstruovaných úsecích“, informoval předseda výboru pro dopravu Jaroslav Kala.
 
 silnice III/4456 Stránské - Jiříkov před opravou
 VD353
 
Technický stav silnice II/370 Rýmařov – Jamartice je taktéž v nevyhovujícím stavu, o čemž se členové výboru mohli přesvědčit na vlastní oči.
                            
silnice II/370 Rýmařov - Jamartice
 Jamartice
 
„Technický stav celkem 2700 km krajských komunikací na celém území Moravskoslezského kraje, stejně jako technický stav všech 1117 mostů, je nám znám. Není však ve finančních možnostech kraje tuto situaci ihned v celém regionu řešit najednou. Musíme proto postupovat po částech,“ konstatoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a dodal: „Konkrétně na Rýmařovsku bylo za posledních 12 let investováno do oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, také díky finančním prostředkům z Evropské unie, přibližně 500 mil. Kč, jedná se o přibližně 1/3 z celkových nákladů na opravy a rekonstrukce na Brutnálsku.“
 
  
V letošním roce by měla být na Bruntálsku zahájena, rekonstrukce silnice II/457 Jindřichov – Petrovice, opěrné zdi, rekonstrukce silnice II/452 Bruntál – Mezina a rekonstrukce mostu v obci Brantice, jež budou financovány z Regionálního operačního programu.  V rámci souvislých oprav financovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje se uskuteční oprava silnice II/442 Staré Heřmínovy – Horní Benešov a silnice II/459 Horní Benešov – část a již zmíněna oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov. V rámci mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje budou rekonstruovány mosty v obci Leskovec a Starých Heřmínovech. V současnosti se připravuje dokumentace pro opravu silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle, zařazené do tzv. „ Bílé knihy“, kde však dosud nebyl stanoven termín opravy.
 
 nově zrekonstruované náměstí v Rýmařově
VDrmaov943