15.11.2013  Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. „Plán zimní údržby byl zpracován, odsouhlasen a v plném znění vydán pro vnitřní potřebu organizování zimní údržby na středisku Bruntál. Silnice, které jsou na území střediska Bruntál, byly v Plánu ZÚ rozděleny na silnice v I. pořadí důležitosti a dále na silnice v II. a III. pořadí důležitosti. V plánu ZÚS jsou stanoveny jednotlivé okruhy vzhledem k počtu kilometrů tak, aby byla zajištěna sjízdnost silnic dle zákona, kdy tento stanoví časové lhůty k zajištění sjízdnosti na základě pořadí důležitosti,“ informoval vedoucí střediska Bruntál Petr Haničinec.
Plán obsahuje i další podrobnosti týkající se ZÚS, a to zejména technologii ošetření (sůl, inertní posyp, plužení) dle jednotlivých okruhů, nasazení techniky a informace o postupu v případě nepředvídaných nebo kalamitních stavů. 
 
 Aokno6
 
„Zima v Bruntálském regionu bývá pro silničáře vždy velmi náročná už proto, že začíná mnohem dříve než v jiných částech našeho kraje a trvá někdy až do konce dubna. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast Jeseníků s nejvyšší horou Moravskoslezského kraje Pradědem, kde vede účelová komunikace v úseku Hvězda-Ovčárna, je každoročně zpracováván zvláštní provozně manipulační řád pro řízenou regulaci dopravy na této krajské silnici,“ pokračoval Petr Haničinec.
 
 Abagr7
 
Regulace dopravy byla zavedena v důvodu nedostatečného šířkového uspořádání, nedostatečné délky svodidel na některých úsecích komunikace a špatném stavu nezpevněné krajnice komunikace. Výjezd na Ovčárnu je regulován jednosměrným provozem řízeném časovou regulací sjezdů a výjezdů (v celou hodinu nahoru a v půl dolů). Na tomto úseku je osazena značka upozorňující na nutnost zimní výbavy. V letním období je obsluha na komunikaci v době od 07:00 do 19:00 hod. a v zimním období je služba nepřetržitá i v nočních hodinách, a to zejména z důvodu komplikací při nepříznivých klimatických podmínkách, které jsou zde zcela odlišné od zbývajících částí cestmistrovství.
 
                                           Asolanka
 
Středisko Bruntál má k dispozici 12 sypačů pro posyp chemickými rozmrazovacími látkami, 15 sypačů pro zdrsňovací posyp (inert) 19 šípových pluhů, 18 traktorových radlic a škrabek, 5 sněhových fréz a metačů a 39 radlic. Tato technika ošetřuje celkem celkem 144 km silnic I. třídy, 271 km silnic II. třídy a 371 km silnic III. třídy. Středisko Bruntál je také plně předzásobeno posypovými materiály do plných kapacit skladů, tj. posypová sůl v celkovém množství cca 6.000 t a inertní posyp cca 12.000 t. a  cca 71 m3 solanky na zkrápění soli.
 
 Apluh5
 
Bylo překontrolováno dopravní značení, které upozorňuje uživatele silnice na změny v údržbě komunikací, např. všude tam, kde v  jedné trase komunikace dochází ke změně technologie posypu z chemického na inertní nebo naopak, případně na to, kde dochází k vyloučení posypu.
 
„V současné době se instalují sněhové zábrany a tyče, uzavírají se smlouvy s jednotlivými dodavateli ZÚ, aby v případě zvýšených nároků na zimní údržbu byla zajištěna sjízdnost všech silnic v co možná nejkratší době,“ doplnil vedoucí střediska Haničinec.
 
Veškeré informace lze získat na webových stránkách SSMSK (novy.ssmsk.cz), kde jsou také uvedeny kontakty na jednotlivá dispečerská stanoviště, kde službu konající dispečer poskytne ihned aktuální informace o sjízdnosti silnic v dané oblasti. Hlavní dispečer na dispečerském stanovišti v Bruntále je schopen poskytnout informaci o aktuálním stavu ve sjízdnosti silnic na středisku Bruntál (tel. kontakt je 555 539 527).
 
 Asnih8
 
Zimní údržba má dle zákona přesně stanovená pravidla. Je třeba si uvědomit, že v jeden moment nemůžeme mít naše sypače a pluhy všude. Většina problémů vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zatarasí průjezd naší technice. Vznikají tak komplikace a auta údržby se zdržují stáním v kolonách.
 
Již během léta byl zpracován Plán zimní údržby silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2013/2014, který je již pro nadcházející zimní období schválen Radou Moravskoslezského kraje. Technika na zimu je připravená v pohotovosti. Správa silnic MSK má k dispozici celkem 135 sypačů, 15 sněhových fréz, 29 šípových pluhů a 45 nakladačů. V průběhu letních měsíců byl také zahájen návoz posypové soli a drti do skladových hal jednotlivých cestmistrovství za nižší letní ceny. Cena za letní sůl je o cca 200,- Kč/t nižší. V současnosti máme ve skladech navezeno celkem více než 29 tisíc tun. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace provádízimní údržbu, na cca 3 300 km silnic I.,II. a III. tříd. Do režimu neudržovaných spadá celkem 169 km silnic II. a III. tříd. Oficiální období zimní údržby začíná 1. listopadu a končí 31. března.