V úterý 12. 11. 2013 proběhlo další jednání členů Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v čele s předsedou výboru Jaroslavem Kalou. Jednání se také zúčastnil náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství a životní prostředí Daniel Havlík. Hlavními projednanými tématy byl připravovaný rozpočet resortu dopravy Moravskoslezského kraje na rok 2014, návrh aktualizovaného zpracování tzv. „Bílé knihy“ a příprava Správy silnic Moravskoslezského kraje na zimní údržbu silnic 2013/2014.
 
AVbordopravy59
 
Nejprve byli členové výboru, prostřednictvím prezentace vedoucího odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ivo Murase, seznámeni s návrhem rozpočtu pro rok 2014, ve kterém se počítá s částkou kolem 4 mld. Kč. Z této sumy jen na spolufinancování Regionálního operačního programu na rekonstrukce silnic II. a III. tříd v kraji bude vyčleněno přibližně 2 mld. Kč. Hlavním důvodem je maximální vyčerpání dostupných finančních prostředků Evropské Unie.
 
Avbordopravy28
 
 
S velmi obsáhlým dokumentem, který mapuje stav a potřebu oprav a rekonstrukcí silnic ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, seznámil přítomné ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. Tomáš Böhm. V materiálu, který bude následně v prosinci schvalovat Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje je navrženo celkem 381 staveb v celkovém objemu cca 13,7 mld. Kč, které již byly realizovány letos nebo jsou připravovány na opravu. V roce 2013 bylo realizováno celkem 37 staveb v objemu 670 mil. Kč, u 4 staveb realizace bude pokračovat i v roce 2014. Letos bylo 24 staveb v celkovém objemu 260 mil. Kč do „Bílé knihy“ nově zařazeno. Členové Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje jednomyslně materiál doporučili ke schválení na prosincovém zastupitelstvu kraje.
 
Druhou podanou informací ředitele Správy silnic byla připravenost silničářů na nadcházející zimní údržbu. Již během léta byl zpracován Plán zimní údržby silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2013/2014, který je již pro nadcházející zimní období schválen Radou Moravskoslezského kraje. Technika na zimu je připravená v pohotovosti. Správa silnic MSK má k dispozici celkem 135 sypačů, 15 sněhových fréz, 29 šípových pluhů a 45 nakladačů. V průběhu letních měsíců byl také zahájen návoz posypové soli a drti do skladových hal jednotlivých cestmistrovství za nižší letní ceny. Cena za letní sůl je o cca 200,- Kč/t nižší. V současnosti máme ve skladech navezeno celkem více než 29 tisíc tun. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace provádí zimní údržbu, na cca 3 300 km silnic I., II. a III. tříd. Do režimu neudržovaných spadá celkem 169 km silnic II. a III. tříd. Oficiální období zimní údržby začíná 1. listopadu a končí 31. března.


.