3.10.2013 DOLNÍ TOŠANOVICE (Frýdecko-Místecko) – O osmdesát reflexních pruhů bezpečnější bude už v sobotu silnice v Dolních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku . Stromy budou v pátek a sobotu natírat členové a dobrovolníci sdružení Arnika. Chtějí tak nejen zvýšit bezpečnost dopravy, ale zároveň zachovat téměř stoletou alej pro další generace i přírodu a druhy živočichů, které mají v této krajinné dominantě své útočiště.
 A Toanovice ntr 9517
 
Na bílou barvu pro natírání přispělo přes sto padesát lidí z celého Česka, někteří přijedou stromy natírat osobně. Po zkušenostech z předchozích natírání se ekologové rozhodli, že nejlepší bude použít vodou ředitelnou netoxickou bílou barvu Balakryl.
 
Natírání stromů v aleji začne v pátek 4.10. v 11:00, v sobotu pak v 10:00. 
 
„Doslechli jsme se, že se v aleji stalo několik nehod a objevily se úvahy, že by se měla pokácet. Podle policejních statistik byla často na vině nepozornost. Výzkumy ukazují, že bílé reflexní pruhy na stromech podél cest významně zvyšují bezpečnost pro řidiče, zejména za tmy nebo při zhoršené viditelnosti.Bezpečnostní pruhy totiž řidičům pomáhají držet správný směr a usnadňují jim navigaci. Navíc každého pokáceného stromu je škoda, protože stromy čistí vzduch, produkují kyslík a utvářejí charakteristický ráz české a moravské krajiny,“ přibližuje význam akce vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.
 
 
A Toanovice ntr 9646
 
 
„Je určitě dobře, že se ekologové starají nejen o stromy, ale záleží jim na řidičích i místních lidech. Čtyřicet tisíc nemusí vypadat jako velká částka, ale obci rozhodně pomůže, že bude alej bezpečnější i bez toho, aby musela peníze platit ze svého. S Arnikou se jednalo férově a dobře a kromě jejich lidí budou při natírání pomáhat i zaměstnanci obecního úřadu,“ říká starosta Dolních Tošanovic Pavel Blabla.
 
Lidé alejím pomáhají pravidelně. Na takzvanou Plechovku pro alej v letech 2009 a 2013 přispělo celkem 337 lidí částkou 167 tisíc korun. Arnika za peníze z darů už v minulosti natřela přes čtyři sta stromů v alejích ve středních Čechách a zejména na Vysočině. Tamní silničáři pak převzali od nevládní organizace pomyslnou štafetu a další stovky stromů opatřili bezpečnostními pruhy sami.
 
„Pomoc občanů vítáme. Správa silnic Moravskoslezského kraje také v letošním roce pokračovala v označování pevných překážek v krajnicích v rámci celého kraje, aby se tak zvýšila bezpečnost silničního provozu. Stromy označujeme nejen bílým pruhem, ale i odrazkami. Na tuto činnost byly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu správy silnic na letní údržbu,“ říká Tomáš Böhm, ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje.
 
K dalším způsobů, jak je možné ochránit stromy okolo cest a zároveň účastníky silničního provozu, patří hlavně pravidelné odborné ošetřování stromů, snížení maximální rychlosti v aleji nebo zavedení nové výstražné značky „Pozor, projíždíte alejí“ – podobně, jako je tomu v sousedním Německu. Návrhy k přírodě šetrných opatření má Arnika na svém webu a zpracovala i Koncepci rozvoje alejí v ČR, které je rovněž ke stažení a byla zaslána všem příslušným ministerstvům a krajům.
 
A Toanovice ntr 9395
 
 
Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice Zachraňme stromy požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než 30 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 100 tisíc stromů.
 
 
Nevládní organizace také zpracovala letáky a mapy alejí několika krajů, Moravskoslezský má vzniknout v následujícím roce a půl.