26.9.2013 Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. 
„Přípravu na zimu v žádném případě nepodceňujeme. Již během léta se připravuje plán zimní údržby, který je  pro nadcházející zimní období 2013/2014 schválen Radou Moravskoslezského kraje.
V současnosti ve většině případů finišují souvislé opravy silnic, které byly plánovány pro letošní rok.
Stejně tak plánované opravy mostů budou dokončeny během podzimu. Nezapomínáme také na řádné proškolení našich zaměstnanců, kteří budou v první linii zajišťovat průjezdnost cest. Vysoké nároky se kladnou na přípravu dispečerů, kteří ve chvíli, kdy na celé území kraje napadne sněhová pokrývka najednou, musí zajistit včasnou průjezdnost. Zde bych chtěl zdůraznit, že zimní údržba má dle zákona přesně stanovená pravidla. Je třeba si uvědomit, že v jeden moment nemůžeme mít naše sypače a pluhy všude,“ zdůraznil ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a dodal: „Většina problémů vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zatarasí průjezd naší technice. Vznikají tak komplikace a auta údržby se zdržují.“
 
Během podzimních měsíců proběhne příprava již zmíněné techniky. To znamená přestavba aut uzpůsobených na letní údržbu na auta se zimním vybavením, jako jsou pluhy, radlice, sypače a nádoby na solanku. Těsně před zimou se budou instalovat zásněžky v místech, kde vznikají působením věru sněhové jazyky. Také proběhne poslední čištění silnic od napadaného listí ze stromů.
 
„V průběhu letních měsíců byl také zahájen návoz posypové soli a drti do skladových hal jednotlivých cestmistrovství a v současnosti plnění skladů finišuje,“ doplnil ředitel Böhm.
 
Oficiální období zimní údržby začíná 1. listopadu a končí 31. března.