20.9.2013  Další silnice II. a III. třídy včetně poškozených mostů v Moravskoslezském kraji se budou rekonstruovat. Krajští zastupitelé dnes (19. 9.) na svém jednání rozhodli, že plánované rekonstrukce jsou nutné a pro region potřebné, schválili zahájení realizace projektů z oblasti silniční dopravní infrastruktury „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“ přesahující 338 milionů korun a způsob jejich financování.
 
 
Na základě tohoto rozhodnutí mohou v následujících dnech vyhlásit významnou veřejnou zakázku na zhotovitele níže uvedených staveb. Rekonstrukce budou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko.
 
 
Chceme v našem kraji smysluplně a účelně využít každou korunu, která se nám z evropských fondů pro léta 2007 až 2013 nabízí. Máme jasný plán na investování těchto prostředků a dostatek dobrých projektů. Pokud jde o dopravní infrastrukturu, máme připraven takzvaný zásobníkový projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014, ze kterého jsou podle množství disponibilních finančních prostředků vyčleňovány samostatné projekty. Tento postup jsme zvolili proto, že dosud nebyl znám přesný finanční rámec, v jehož rozsahu bude možné jednotlivé etapy realizovat, vysvětlil náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.
 
 
SILNICE 2014 – IV. ETAPA
Projekt zahrnuje:
o    Rekonstrukce a modernizace silnice č. II /647 Ostrava, ul. Muglinovská
o    Rekonstrukce mostu ev. č. 4774-8 přes řeku Mohelnici v obci Raškovice
o    Rekonstrukce silnice II/479 ul. Opavská v Ostravě, odkanalizování silnice II/479 ul. 28 října
Celkem se jedná o řešení cca 2,8 km silnic II. a III. třídy včetně 1 mostu.
 
 
Předpokládaná struktura financování projektu:
Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 141.766.600 Kč
předpokládané neuznatelné výdaje projektu                 3.000.000 Kč
předpokládané uznatelné výdaje projektu                 138.766.600Kč
z toho podíl MSK (30 %)                                        41.629.980 Kč
z toho prostředky rozpočtu Regionální rady (70 %)    97.136.620 Kč
 
 
SILNICE 2014 – V. ETAPA
Projekt zahrnuje:
Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/479 Ostrava, ul. Těšínská
Rekonstrukce sil. II/477 Vratimov – Lískovec vč. sil. III/4794
Rekonstrukce sil. II/470 Rychvald – Orlová
Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na sil. II/443 Zálužné – Staré Těchanovice
Celkem se jedná o řešení cca 14,7 km silnic II. a III. třídy včetně 1 mostu a 6 propustků.
 
Předpokládaná struktura financování projektu:
Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  196.694.000 Kč
předpokládané neuznatelné výdaje projektu                  4.000.000 Kč
předpokládané uznatelné výdaje projektu                  192.694.000 Kč
z toho podíl MSK (30 %)                                          57.808.200 Kč
z toho prostředky rozpočtu Regionální rady (70 %)    134.885.800 Kč
 
Cílem uvedených staveb je odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daných úseků, zvýšení únosnosti komunikací, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2713,4 kilometru s 1111 mosty, asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje rekonstrukci a modernizaci.


Kancelář hejtmana