13.9.2013 V druhé polovině příštího týdne se zahájí plánovaná oprava  mostu ev.č. 480-001 v Kopřivnici v Lubině, který je ve vlastnictví  Moravskoslezského  kraje a spojuje Kopřivnici se silnicí první třídy vedoucí z Rožnova pod Radhoštěm do Ostravy.
V rámci opravy bude upravována část nosné konstrukce a provede se nová železo-betonová deska včetně sanace spodní stavby. Stavební práce se budou provádět vždy po jedné po polovině mostu, přičemž doprava na silnici II/480 bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena semafory.  
Provoz na místní komunikaci pod mostem bude po dobu rekonstrukce pro automobily uzavřen. Průchod pro chodce a cyklisty, kteří budou muset sesednout z kola, bude zachován. Délka opravy mostu je plánována na 75 dnů.