14.4.2014 V rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013, jejímž hlavním cílem je rozvoj česko-polského příhraničí, byla zahájena modernizace silnice v úseku Sciborzyce Wielkie – Hněvošice.  Rekonstrukce 750 m dlouhého úseku silnice III/04613, s předpokládanými náklady ve výši cca 9,32 mil Kč vč. DPH, by měla být ukončena v červenci 2014. Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzávěry, přístup k místním nemovitostem však bude zajištěn.
 
 Wielkie
 
 
 
Cílem Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika je především posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje.