10.4.2014 Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání dne 8. 4. 2014 rozhodla, že na vytypované komunikace budou i letos zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje vyjíždět častěji. Roční rozpočet na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8,3 milionů korun vyčleněnou z rozpočtu kraje. Vybrané komunikace, včetně těch, které nejsou ve vlastnictví kraje, v celkové délce 400 km se takto v pravidelných intervalech začnou uklízet od dubna 2014.
 
Čistit komunikace nařizuje zákon o pozemních komunikacích dvakrát ročně. Důvod proč po jarním obvyklém čištění silnic bude možné opět na některých úsecích silnic potkat čistící vozy a to až do měsíce října je snaha vedení kraje o zlepšení ovzduší v některých silně znečištěných oblastech našeho regionu. Lidem se tak bude lépe dýchat.
 
 Aitnjaro3
 
 
V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a sekundární prašnost z již usazených částic na vozovce. Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem této komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti.
 
 Aitnjaro4
 
 
Vzhledem k tomu, že veřejné komunikace ve městech a obcích jsou reálně spravovány různými subjekty, budou za účelem dosažení co nejvyššího efektu koordinovány termíny čištění všech těchto komunikací tak, aby jejich očista navazovala na úklidové práce, které bude provádět město či obec.
 
 
„V rámci nadlimitního čištění bude na vybrané úseky silnic na Karvinsku a Frýdeckomístecku nasazen i nově nakoupený jednoúčelový čistící stroj, pořízený z dotace Operačního programu životního prostředí,“ doplnil technicko-provozní Milan Novák.
 
 Aitnjaro6
 
 
Termíny čištění nad rámec zákonných povinností:
  1. cyklus          15. 5. – 4. 6.
  2. cyklus          26. 6. – 16. 7.
  3. cyklus          7. 8. – 27. 8.
  4. cyklus         18. 9. – 8. 10.

 

Čištění silnic II. a III. třídy nad rámec zákonné úpravy již bylo realizováno i v loňském roce, kdy kraj rozhodl o čištění vybraných průjezdních úseků silnic (jednalo se zejména o průtahy větších měst) od polétavého prachu v období od 15. 5. do 8. 10. v intervalu minimálně 1 x za 6 týdnů. Celkem tak byly SSMSK realizovány 4 cykly čištění vozovek, které zahrnovalo čištění vybraných průjezdních úseků strojně samosběrem, čištění splachováním a poplatek za uložení na skládku s plánovanými náklady 8.360.000,- Kč. Během tohoto nadlimitního čištění bylo sebráno celkem na 1 400 t prachu.
 
 
Na území Moravskoslezského kraje byly proto vytipovány lokality, kde je vysoká intenzita dopravy současně se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu překračování limitů pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu, tzv. částice PM10. Jedná se o tzv. průtahy měst Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava.  Rovněž důležitým faktorem při výběru byla skutečnost, že daná komunikace je v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel, kteří jsou pod zvýšenou zátěží prašných částic z dané komunikace. Tímto opatřením prokazatelně dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v jejich dýchací zóně.