8.4.2014 Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání dne 8. dubna 2014 schválila „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd na rok 2014 – II. část“, který obsahuje návrh oprav vozovek a jejich součástí na silniční síti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje spravuje celkem 2700 km silnic II. a III. třídy a přibližně ¼ z těchto silnic by potřebovala opravu. Každoročně je tvořen „Plán souvislých oprav silnic, který však nezahrnuje opravy výtluků po zimním období. Pro letošní rok rada kraje schválila na opravy souvislých úseků silnic celkem 50 mil. Kč.
 
 
 
                                   silnice III/4456 Jiříkov - Stránské
 Jikov1
 
 
Do plánu byly zařazeny hlavně havarijní úseky silnic, u kterých není možný odklad z titulu výskytu četných poruch v krytu a konstrukci komunikace, havarijní úseky z titulu hluku a vibrací, nebo spoluúčast obcí nebo jiných subjektů při opravě silnice z důvodu umístění inženýrské sítě ve vozovce.
 
 
 
 Jikov2
 
 
 
Předložený plán řeší opravy těch úseků, kde dnes existuje ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Tyto závady se běžnou údržbou sanují velmi obtížně, přitom s vynaložením značných finančních prostředků, avšak perspektivně s minimální účelností. Navrženými opravami budou vyřešeny nejen závady v daném úseku silnice, jejich úplné odstranění anebo alespoň zmírnění, ale současně s opravou vozovky bude provedena také komplexní údržba součástí a příslušenství silnice (úprava krajnic, vyčištění příkopů, obnova dopravního značení, apod.). Zahájení jednotlivých stavebních akcí se předpokládá, po ukončení výběrových řízení, od května 2014.
 
Jikov3
 
Zařazené úseky silnic do Plánu souvislých oprav II. a III. třídy na rok 2014:
Silnice II/442 a II/459 Staré Heřminovy – Horní Benešov
Silnice III/4456 Stránské – Jiříkov
Silnice III/4697 a III/46611 Ludgeřovice průtah
Silnice III/4654 Zbyslavice – Olbramice
Silnice III/01130 ul. Rolnická v Opavě