3.4.2014 Silničáři na Rýmařovsku začali spravovat výtluky na silnicích a čistit příkopy.  V současnosti je technika přesunuta na silnici Stránské-Kněžpole a zpět na Jiříkov, která je ve špatném stavu. „S opravou této komunikace jsme museli počkat na vhodné klimatické podmínky a rozjezd obalovny teplých směsí, která zahájila svou činnost koncem března,“ vysvětlil vedoucí střediska Bruntál Petr Haničinec.
 
 
Apkopy1
 
 
Správa silnic Moravskoslezského kraje má ze zákona povinnost držet zimní pohotovost do 31. 3. 2014 a proto nebylo možné v předstihu přeinstalovat všechnu techniku na letní údržbu. Oprava zmíněné komunikace, která bude realizována v běžném provozu s vyznačením prací prostřednictvím přenosného dopravního značení, by měla proběhnout v tomto týdnu.
 
Avysprvky
 
 
„Jsme si vědomi, že tato silnice nyní částečně nahrazuje silnici III/4456 v úseku Stránské-Jiříkov, která je v havarijním stavu a musela být koncem roku 2013 zcela uzavřena. Zde došlo k náhlé a totální devastaci konstrukce vozovky, neboť tato komunikace byla součástí objízdné trasy pro vozidla do 7,5 t v souvislosti se stavbou zařazenou do regionálního operačního programu - ROP „Silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov, II. stavba“, která je pro veškerý provoz v úseku Ondřejov u Rýmařova – hranice Olomouckého kraje zcela uzavřena,“ doplnil Petr Haničinec.
 
Avysprvky2
 
 
 
Původně projekt rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov-Ondřejov předpokládal usměrněný provoz bez úplné uzávěry po polovinách vozovky, avšak z důvodu výstavby četných opěrných zdí v členitém terénu bylo z bezpečnostních důvodů rozhodnuto realizovat stavbu za úplné uzávěry. Objízdná trasa byla vedena právě po silnici III/4456 Stránské – Jiříkov, která disponuje lehčí konstrukcí a proto došlo, vzhledem k déletrvající větší zátěži, k celkové devastaci konstrukce vozovky v délce 3,5 km, která doposud neprošla opravami. Z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu musel být zmíněný úsek v havarijním stavu pro veškerou dopravu uzavřen a doprava byla směrována na objízdnou trasu, která je vedena po silnici I/46 a I/45 ze Šternberku do Valšova a následně po silnici II/370 směrem na Břidličnou (pro osobní vozidla) a pro nákladní auta do Bruntálu  a potom po I/11 na Rýmařov. V současné době se připravuje souvislá oprava zmíněné komunikace, která byla již schválena s předpokladem zahájení v 5-6/2014 a s ukončením do 8/2014.