5.11.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. středisko Opava ve vlastní režii zmodernizovala v průběhu roku 2013celkem 7 silničních propustků. „Ve většině případů se jednalo o demolici staré propusti s původní betonovou rourou jež byla nahrazena novými čely, svrškem a napojením vyústění meliorace postavené s kamenné dlažby,“ informoval vedoucí střediska Opava Petr Kudela.
 
 
„Opravy silničních propustků se realizovaly za částečného provozu, jen v některých případech bylo nutné komunikaci uzavřít na jeden den. Delší uzávěru silnice se vyžádala přestavba mostu na propustek v Sudicích,“ doplnil Petr Kudela.
  
A propustek litultovice
Modernizace propustku na III/0466 Litultovice - Jezdkovice km 1,290
 
Vlastními pracovníky střediska Opava byly provedeny opravy dvou propustků na silnici  III/0466 Litultovice – Jezdkovice v km 1,290 a v km 1,313. Dále na sil. III/4632 km 2,111 v Leskovci a  na silnici II/443 km 29,420 za obcí Uhlířov. Další zmodernizované propustky má  Opavsko na silnici III/4664 km 0,065 Mokré Lazce, který byl v havarijním stavu a na silnici III/46612 Velká Polom – Dolní Lhota.
 
A propustek Sudice
 Rekonstrukce mostu ev.č. 04614-1 v Sudicích - přestavba na propustek
 
„Úplnou zavírku si vyžádala již zmíněná rekonstrukce mostu ev. č. 04614-1 v Sudicích, kde se jednalo o přestavbu mostu na propustek. Uzávěra trvala od 9. 9. do 22. 9. 2013, během které došlo k demolici stávajícího mostu včetně svršku a následně pak nového zatrubnění, pokládky rigolových žlabů zachycujících vody ze silničního svršku a okolního terénu do jímky, která je napojena na zatrubněnou část bývalého náhonu,“ popsal vedoucí provozního úseku střediska Opava Libor Blažek.
 
 A propustek Leskovec
 Rekonstrukce propustku na sil. III/4632 km 2,111 v Leskovci
 
 
A propustek UhlovA propustek Uhlov594
 Rekonstrukce sil. propustku na II/443 km 29,420 za obcí Uhlířov
 
 
A propustek mokr Lazce
 Rekonstrukce propustku na III/4664 km 0,065 Mokré Lazce - havárie
 
 A propustek Doln Lhota
 Rekonstrukce propustku na sil. III/46612 Velká Polom – Dolní Lhota