31.10.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje se aktivně účastní projektu Moravskoslezského kraje financovaného z operačního programu Životní prostředí -„Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví  Moravskoslezského kraje“.
 
 
V průběhu podzimních měsíců bude na vybraných lokalitách podél silnic II. a III. tříd vysázeno celkem 152 stromů a 557 keřů, které vytvoří tzv. „zelený filtr“ a tím by se měly snížit emise prachu vznikající automobilovým provozem u dopravních komunikací. Druhová skladba je navržena s ohledem na vytipované lokality, kterými jsou:
 
komunikace III/4774 v úseku Nižní Lhoty – Vyšní Lhoty v délce 82 m v rozsahu 13 ks stromů;
komunikace III/4841 v úseku Krmelín – Oprechtice v délce 370 + 402 m v rozsahu 557 ks keřů;
komunikace II/486 v úseku Fryčovice – Brušperk v délce 109 + 268 m v rozsahu 51 ks stromů;
komunikace II/486 ve Fryčovicích v délce 251 m, v rozsahu 41 ks stromů;
komunikace II/475 v úseku Petrovice u Karviné – polská hranice 90 + 95 m, v rozsahu 47 stromů.
 
 
Ve výše popsaných lokalitách budou vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší. Dominantní dřevinou bude zimolez obecný, meruzalka alpská a hlošina úzkolistá. Dalšími odborníky vybranými druhy dřevin budou jeřáb obecný a ptačí, javor mléč a habr obecný.
 
 
Pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje dohlíží na správné umístění vysázených sazenic podél silnic za silniční příkop s ohledem na jejich postupný růst.