BR/S/11b BR II 370 Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle – rekonstrukce silnice 04/2017 - 09/2017 KARETA+SART 7500
BR/S/67a BR II 452 Silnice II/452 Rekonstrukce komunikace Dlouhá Stráň - lom Bílčice km 28,600 - 32,800 05/2017 - 10/2017 STRABAG, SWIETELSKY 15600
BR/S/225 BR III 4591 Rekonstrukce a modernizace silnice III/4591 Krnov - Býkov, km 0,000 - 2,890 05/2017 - 09/2017 ALPINE 11500
FM/S/86d FM III 4848 Silnice III/4848 Rek. a moder. silnice FM-Palkovice, km 0,000-0,990 30.6.2017-27.11.2017 Eurovia CS, a.s. 5550
FM/S/169c FM III 4761 Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/4761 Hnojník - Komorní Lhotka v km 3,235 - 5,121 07/2017 - 09/2017 COLAS CZ, a.s. 6125
FM/S/203 FM II 477, 648 Rekonstrukce a modernizace silnic II/477 (km 21,297 - 28,093) Frýdek - Místek - Staré Město - Baška + peáž II/648 km 3,250 - 3,953 9.10.2017-dokončení 2018 Alpine Bau CZ a.s. 59170
FM/S/226a FM III 48415 Modernizace silnice III/48415 Pražmo - Krásná, km 0,000 - 3,300 1.9.2017-dokončení 2018 Eurovia CS, a.s. 12703
FM+KI/S/87b FM+KI II 468; 476 Rekonstrukce a modernizace silnic II/468 v Třinci km 3,130 -7,843 13.10.2017-dokončení 2018 Eurovia CS, a.s. 65875
KI/S/209 KI II 475 Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah 01/2017 - 06/2017 STRABAG, a.s. 34664
NJ/S/44b NJ II 464 Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809) 12.9.2016 -7.9.2017 COLAS CZ, a.s. 33532
OP/S/184 OP III 4676 Rekonstrukce a modernizace silnice III/4676 Dolní Benešov – Háj ve Slezsku 04/2017-11/2017 STRABAG, a.s. 10720
OV/S/221 OV II 647 Rekonstrukce a modernizace silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská 05/2017 - 06/2018 Sdružení spol. EURIVIA CS, a.s. + Firesta-Fišer, r 160900
BR/S/19a
BR
II
459
Silnice II/459 Horní Benešov rekonstrukce silnice

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - opraveno kamenným záhozem po přívalových deštích rok 2010.

FM/S/170
FM
III
48420
Rekonstrukce a modernizace silnice č. III/48420 Staré Hamry - Jamník v km 0,000 - 2,381

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - na silnici III/48420 byl v roce 2014 proveden udržovací dvojitý kationaktivní nátěr, vzhledem k provedené diagnostice a dobrému stavu komunikace se v nejbližším období neuvažuje s dalšími opravami popř. rekonstrukcí této komunikace.

KI/S/5
KI
III
4689, 475
Přeložka silnice III/4689 (II/475) Petrovice u  Karviné

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - město upustilo od záměru vybudování průmyslové zóny a síť silnic v území je již řešena jiným způsobem.

KI/S/53
KI
III
4744
Silnice III/4744 Havířov-Horní Suchá, ul. Hornosušská km 0,000-2,700

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - část silnice byla v roce 2010 převedena do místních komunikací. Změnou priorit je další realizace bezpředmětná.

KI/S/54
KI
III
46810
Silnice III/46810 Petrovice-Závada, rozšíření komunikace od 46811 km 3,200-4,000

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - přeřazení do SO 2018 - 2019 bude provedena souvislá oprava.

KI/S/55
KI
II
474
Silnice II/474 Horní Suchá úprava směrového vedení trasy

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - provedena souvislá oprava a část opravena v mostním programu.

KI/S/57
KI
III
4726
Silnice III/4726 Petřvald vodojem narovnání trasy km 2,100-3,500

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - provedena souvislá oprava.

KI/S/81a
KI
III
4735
Silnice III/4735 modernizace silnice v rámci průmyslové zóny Soběšovice-Havířov km 8,100-12,823

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - na Karvinské části provedena souvislá oprava.

KI/S/88a
KI
II
474
Silnice II/474 Rekonstrukce a modernizace silnice Těrlicko - Horní Suchá

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - provedena souvislá oprava.

KI/S/100
KI
III
4746
Silnice III/4746 Rek. a moder. silnice v rámci průmyslové zóny Havířov-průtah km 0,000-2,783

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - přeřazení do SO 2018 bude provedena souvislá oprava.

KI/S/206
KI
III
47210
Rekonstrukce silnice III/47210 Orlová - Havířov

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - přeřazení do SO 2018 bude provedena souvislá oprava.

NJ/S/199
NJ
II
486
Šířkové a směrové uspořádání silnice II/486 v obci Mniší, km 18,149

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavba byla vyřazena z požadavku Města Kopřivnice. Po vybudování chodníků je stavba bezpředmětná.

OP/S/229
OP
II
442
Rekonstrukce silnice II/442 Bohdanovice - hranice okr. Bruntál

Stavba vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavba je součástí stavby OP/S/213a

OV/S/219a
OV
III
4787
Rekonstrukce a modernizace silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu -s ohledem na provedení souvislých oprav povrchu v dílčích úsecích stavby, které byly realizovány v letech 2009 - 2016.

OV+OP/S/215c
OV+OP
II
469
Rekonstrukce a modernizace silnice II/469 Poruba - Děhylov

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - s ohledem na provedení souvislých oprav povrchu v dílčích úsecích ostravského okresu, které byly realizovány v letech 2015 - 2017 a s ohledem na neschválení a proveditelnost narovnání ul. Porubská v Děhylově.