24 OP/S/251 OP III 4648 Rekonstrukce silnice III/4648 včetně napojení do kamenolomu v Bohučovicích 0.18 125.00 stavba návrhová (N)
69 OP/S/250 OP III 44329 Silnice III/44329 Jánské Koupele - Kružberk, zajištění komunikace 1.23 Předpokládané celkové investiční náklady činí 86 500 tis. Kč. 95.00 stavba návrhová (N)
76 FM/S/248 FM III 4735 Rekonstrukce a modernizace silnice III/4735 Horní Domaslavice km, 1,800 -2,923 1.12 Předpokládané celkové investiční náklady činí 6 000 tis. Kč včetně DPH 90.00 stavba návrhová (N)