OV/O1/13 OV II 478 Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa 10/2017 - 04/2019 STRABAG, a.s. 129999
KI/O1/1
KI
III
46811
Silnice III/46811 Golkovice-Závada novostavba silnice

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - pominul požadavek na zprůjezdnění nového hraničního přechodu přes vynaloženou kompletní projektovou přípravu.

OP/O1/7
OP
II
442
Vítkov obchvat II.stavba km 27,190-27,821

Stavba vyřazena ze seznamu BK z důvodu - s ohledem na problematiku majetkoprávního vypořádání stavby po dohodě s městem Vítkov další příprava zastavena.

OV/O1/11
OV
III
4692
Silnice III/4692 Vřesinská

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - provedena aktualizace PD ve stupni DÚR. Na základě jednání s vedením MSK a následného zasedání zastupitelstva obce Vřesina 11/2011 bylo dohodnuto stažení žádosti o vydání ÚR na stavbu. 11/2011 došlo k zastavení řízení pro vydání ˇUR na požadavek obce Vřesina. Stavba tedy již s největší pravděpodobností i s ohledem na dostavu sil. I/11 prodloužená ul. Rudná nebude realizována a nebude již dál pokračováno v IČ. Náklady budou přiřazeny k mostu vybudovaného v rámci dostavby sil. I/11 - po předání od ŘSD.

OV/O1/28
OV
III
01135
Silnice III/01135 Nová Koblovská II. úsek Landek-Antošovická v Ostravě

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavba není schválená v územním plánu města Ostravy, účelnost realizace stavby (souběh s přístupným dálničním úsekem) není reálný vzhledem k již vybudované protipovodňové hráze v části Žábník.

OV/O1/29
OV
III
01135
Silnice III/01135 Nová Koblovská I úsek Hlučínská-Landek v Ostravě

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavba není schválená v územním plánu města Ostravy, účelnost realizace stavby není reálná vzhledem k již provedeným úpravám v rámci Hornického muzea Landek Park.

OV/O1/31
OV
II
479
Silnice II/479 Železárenská v úseku Žákovská - Železná v Ostravě

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavbu je možné přiřadit ke stavbě OV/O1/9 silnice II/479 Ostrava, ul. Železárenská vzhledem k ucelenosti tahu a mimo jiné také i s ohledem na skutečnost, kdy tato stavba není schválená v územním plánu města Ostravy a není také zpracován investiční záměr ani studie.

OV/O1/36
OV
II
479
Silnice II/479 Ostrava ulice Železárenská, Nová Karolina

Stavba byla vyřazena ze seznamu BK z důvodu - stavbu je možné přiřadit ke stavbě OV/O1/9 silnice II/479 Ostrava, ul. Železárenská vzhledem k ucelenosti tahu a mimo jiné také i s ohledem na skutečnost, kdy tato stavba není schválená v územním plánu města Ostravy a není také zpracován investiční záměr ani studie.